Driftinformation

Här visas aktuell driftinformation om Lantmäteriets IT-tjänster.

Pågående driftstörningar

Just nu har vi inga pågående driftstörningar.

Avslutade driftstörningar

Det finns inga avslutade driftstörningar de senaste 10 dagarna.

Planerade avbrott för servicefönster

2024

  • 18 februari
  • 19 maj
  • 29 september
  • 24 november

2025

  • 23 februari
  • 25 maj
  • 28 september
  • 30 november

Som ett led i den ökade digitaliseringen har Lantmäteriet en uttalad ambition att göra dessa avbrott så kortvariga som möjligt. På sikt strävar vi efter att hålla våra IT-tjänster öppna dygnet runt alla veckans dagar.

Dessa servicefönster planeras med minst 12 månaders framförhållning. Tjänster med särskilda 24/7 tillgänglighetskrav och e-post kommer att ha full funktionalitet under servicefönstret. Våra servicefönster börjar klockan 03 och slutar klockan 18.