Driftinformation

Här visas aktuell driftinformation om Lantmäteriets IT-tjänster.

Planerade avbrott

Som ett led i den ökade digitaliseringen har Lantmäteriet en uttalad ambition att göra dessa avbrott så kortvariga som möjligt. På sikt strävar vi efter att hålla våra IT-tjänster öppna dygnet runt alla veckans dagar.

Dessa servicefönster planeras med minst 12 månaders framförhållning. Tjänster med särskilda 24/7 tillgänglighetskrav och e-post kommer att ha full funktionalitet under servicefönstret. Våra servicefönster börjar klockan 03 och slutar klockan 18.

Planerade avbrott 2022

  • 18 september
  • 20 november

Planerade avbrott 2023

  • 19 februari
  • 21 maj
  • 24 september
  • 26 november