Avgifter

Här hittar du information om avgifter för de geodataprodukter som vidareförädlare har rätt att tillhandahålla.

Läs mer om avgifterna i Avgifter och leveransinformation för geodata (pdf, nytt fönster)

Om du vill veta avgifter för samtliga geodataprodukter, finns de att hitta på webbsidan om Lantmäteriets författningssamling - LMFS.
Under rubriken Gällande föreskrifter hittar du aktuell LMFS med avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.

Räkna ut avgifter för rasterdatatransaktioner i visningstjänst (xls, nytt fönster) med hjälp av denna 'beräkningssnurra'. Länk till samma fil finns också i dokumentet Avgifter och leveransinformation för geodata, ovan, under rubriken Transaktionsbaserade avgifter för rasterdata i visningstjänst.

Rabattrappa för Fastighetsuttag och Fastighetsprisuttag (xls, nytt fönster). I Prisberäknaren finns 'trappan' inbyggd för produkten Fastighetsuttag.

Information om antal levande registerenheter per kommun och år hittar du här på sidan Statistik. Välj Bilaga - Levande objekt sorterade efter kommun.

Statistik Fastighetspris (xlsx, nytt fönster) - Statistik för avgiftsberäkning Fastighetsprisavisering och Fastighetsprisuttag. Antalet överlåtelser i statistikfilen är ett genomsnitt för åren 2020 – 2022.