NGP - Nationella geodataplattformen

Den Nationella geodataplattformen (NGP) tillhandahåller strukturerade, standardiserade och aktuella datamängder vilket möjliggör delning av nationella geografiska data mellan olika aktörer.

Producenter av geodata – kommuner och myndigheter – publicerar datamängder i plattformen utifrån nationella specifikationer, med hjälp av automatiserade verktyg och utan kostnad.

Konsumenter och användare av geodata – medborgare, företag, kommuner och myndigheter – får tillgång till enhetliga, öppna och rikstäckande geodata, genom applikationer som använder datamängder via NGP. Det kan exempelvis vara olika e-tjänster för medborgare och företag, handläggningssystem och andra verksamhetsstöd.

Tack vare NGP slipper utvecklare av lösningar leta efter informationen hos olika aktörer – allt finns på ett ställe. Det är kostnadsfritt och utan användarbegränsningar.

Lantmäteriet är samordnare för NGP vilket innebär att ta fram ett nationellt ramverk för utbyte av geodata, nationella specifikationer för geodata samt för avtal, förvaltning och support av plattformen. Lantmäteriet kan även agera datavärd och lagra geodata från producenter för att underlätta deras tillgängliggörandet av data.

Läs mer på www.lantmateriet.se/ngp (nytt fönster)