Geotorget

Geotorget gör det enklare att hitta information om och få tillgång till geodata från Lantmäteriet och Nationell geodataplattform. Geotorget består av flera olika delar.

Geodataprodukter

I Geotorget kan privatpersoner och organisationer beställa och ladda ner Lantmäteriets geodataprodukter. För att lägga en beställning krävs att ett konto skapas, mer information om detta finns i Geotorget.

Beställningsbara produkter i Geotorget utökas successivt. Alla våra geodataprodukter och hur du beställer respektive produkt hittar du i vår produktlista.

Mitt konto

I Mitt konto kan du:

  • följa dina ärenden och ordrar
  • starta nya leveranser (endast för abonnemang)
  • se status på leverans av data
  • ladda ner producerade data.

Detta är även möjligt att göra via API som du hittar på Geotorget dokumentation (nytt fönster) (just nu bara tillgängligt för organisationskunder).

Dokumentation geodataprodukter

Geotorget dokumentation (nytt fönster) är Lantmäteriets nya webbplats för produktdokumentation. Där hittar du information om innehåll, åtkomst och leverans för våra geodataprodukter.

Utbudet kommer att utökas successivt. Under tiden finns resterande dokumentation kvar på respektive produktsida som du hittar i vår produktlista.

Nationella geodataplattformen

Ansök om att bli producent och tillgängliggöra datamängder, samt bli konsument i den Nationella geodataplattformen (NGP) (nytt fönster).