Kartunderlag för civil beredskap

Lantmäteriet utreder möjligheterna för att aktörer inom civil beredskap ska få tillgång till samma kartor som Försvarsmakten använder idag, det vill säga Nationell militär karta, NMK. Målsättningen är att varje aktör på egen hand ska kunna ladda ner för att trycka eller använda kartor i egna digitala system.

Gemensamma kartor för civil beredskap

Tillgång till ett gemensamt tryckt kartunderlag är en förutsättning för att aktörer inom civil beredskap effektivt ska kunna genomföra insatser tillsammans i situationer när digitala kartor inte är tillgängliga.

Idag saknar civila beredskapsaktörer tillgång till gemensamma tryckta kartor.
Syftet med utredningen är att aktörer inom Sveriges samlade civila beredskap, det vill säga krisberedskap och civilt försvar, ska ha tillgång till samma kartunderlag. I praktiken betyder det att den civila beredskapen får tillgång till samma underlag som Försvarsmakten har idag, det vill säga Nationell militär karta, NMK.

Planen är att aktörer inom civil beredskap ska få tillgång till följande NMK-produkter:

 • NMK50, som innehåller kartblad över hela Sverige i skala 1:50 000.
 • NMK250, som innehåller kartblad över hela Sverige i skala 1:250 000.

Målsättningen är att varje aktör på egen hand ska kunna ladda ner och trycka kartorna.
Tillgång till gemensamma tryckta kartor blir ett viktigt komplement till den gemensamma digitala bakgrundskarta som MSB rekommenderar.

Om MSB:s rekommendationer gällande kartor för krisberedskap och blåljus, på deras webbplats (nytt fönster).

Utsnitt Kebnekaise.
Utsnitt Malmöbladet.

Kartunderlag i olika format

Kartunderlagen ska finnas tillgängliga som:

 • Digitala tryckfiler, det vill säga bildfiler anpassade för utskrift på tryckeri eller storformatskrivare. De digitala tryckfilerna innehåller teckenförklaring, gradnät och rutnät.
 • Pdf:er för utskrift i A3-format.
 • Rasterfiler i GeoTiff-format. Rasterfilerna kan användas i geografiska informationssystem, GIS som ger möjlighet att lägga på verksamhetsspecifik och händelsespecifik information och skapa egna kartor.

Seminarium och webbinarium

Gemensamma kartor stärker Sveriges beredskap

Välkommen till Lantmäteriets heldagsseminarium om kartor och geodata för civil beredskap! 

Seminariet vänder sig till dig som arbetar som planerare, samordnare och beslutsfattare inom civil beredskap.

Torsdag den 8 februari 2024, kl.10-16.

Välj om du vill delta fysiskt eller digitalt:

 • World Trade Center, Stockholm, lokal: New York. Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1. Fika från kl. 9.30.
 • Via Zoom, från kl. 10.

Anmäl dig här, senast den 10 januari 2024.

Seminariet är kostnadsfritt.

Seminariet visar på vikten av gemensamma kartor för civil beredskap

Civil beredskap innebär att vi ska förbereda oss på alla slags samhällsstörningar som riskerar att skada oss. En viktig förutsättning i det förberedande arbetet är tillgång och användning av gemensamma kartor och geodata.

Under seminariet får du ta del av konkreta exempel på användning av kartor och geodata före, under och efter en samhällsstörning. Vi diskuterar och delar erfarenheter av behov och tillgång till gemensamma kartor, både digitala och tryckta.

Under dagen får du veta mer om följande:

 • Krissituationer där en gemensam karta underlättar och effektiviserar.
 • Försvarsmaktens erfarenheter av tryckta kartor.
 • Innehåll och format i Nationell militär karta, NMK.
 • Rekommendationer av gemensamma kartor och geodata för krisberedskap.
 • Lantmäteriets utredning med målsättningen att tillgängliggöra NMK för civil beredskap.
 • Hur fungerar kartberedskapen i och mellan verksamheter? Möt aktörer från totalförsvar och civil beredskap i en paneldiskussion.
 • Hur kan vi förbereda och säkerställa att våra verksamheter har stöd av gemensamma kartor? Hur ser beredskapen av kartor ut i våra verksamheter?

Lär känna NMK och prata med våra experter!

Du som deltar i seminariet på plats i Stockholm är välkommen att besöka Lantmäteriets utställning där du kan klämma och känna på tryckta NMK-kartor och ställa frågor till Lantmäteriets NMK-experter.

Webbinarium om kartor för civil beredskap

Den 17 november 2023 bjöd Lantmäteriet in till webbinarium.

Ta del av följande inspelningar av webbinariet (alla länkar öppnas i nytt fönster):

Utbildning för dig som arbetar inom civil beredskap

Koll på kartan är en grundläggande utbildning om kartor, geodata och geografiska informationssystem (GIS) med syftet att höja förmågan att använda kartor och geodata. Utbildningen är framtagen i samarbete med Försvarsmakten, Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Utbildningen tar ca 1 timme att genomföra och innehåller följande delar:

 • Kartan som ett verktyg.
 • Geografiska informationssystem, GIS.
 • Använda kartan.
 • Positionering.

Ta del av utbildningen Koll på kartan (nytt fönster).

Bakgrund till utredningen

Lantmäteriet har vid flera tillfällen de senaste åren inventerat samhällets behov av gemensamma tryckta kartor. Resultatet visar tydligt på avsaknaden av ett gemensamt kartunderlag för civil beredskap. I och med den ökade hotbilden mot Sverige har behovet av ett gemensamt kartunderlag för totalförsvaret aktualiserats.

Sedan hösten 2022 är Lantmäteriet en av landets beredskapsmyndigheter, där en av uppgifterna är att försörja totalförsvaret med grunddata vid krissituationer och höjd beredskap.

Med utgångspunkt i de identifierade behoven och Lantmäteriets förtydligade roll har vi ansökt om projektmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att genomföra utredningen.

MSB har tilldelat Lantmäteriet medel för att under ett år utreda möjligheterna att tillhandahålla NMK, i syfte att säkerställa en stabil och ändamålsenlig försörjning av kartinformation för civil beredskap. Utredningen ska vara klar under våren 2024.