Kartunderlag för civil beredskap

Sverige behöver en gemensam totalförsvarskarta som kan användas i fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. Därför önskar Lantmäteriet tillgängliggöra de kartunderlag som Försvarsmakten använder idag, det vill säga Nationell militär karta, NMK, för civil beredskap.

Behov av gemensamma kartor för civil beredskap

Civil beredskap innebär att vi ska förbereda oss på alla slags samhällsstörningar som riskerar att skada oss. En viktig förutsättning är tillgång och användning av gemensamma kartor och geodata.

MSB ger rekommendationer gällande gemensam digital bakgrundskarta för krisberedskap på deras webbplats (nytt fönster). I situationer när digitala kartor inte är tillgängliga är det viktigt att ha tillgång till gemensamma tryckta kartor. Idag saknar civila beredskapsaktörer tillgång till gemensamma tryckta kartor.

Därför önskar Lantmäteriet tillgängliggöra de kartunderlag som Försvarsmakten använder idag, det vill säga Nationell militär karta, NMK, för civil beredskap.

Tillgång till NMK för civil beredskap skulle innebära att det finns en gemensam totalförsvarskarta som kan användas i fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.

Förutsättningar att tillgängliggöra NMK för civil beredskap

Under år 2023 och början av 2024 har Lantmäteriet utrett de juridiska och ekonomiska förutsättningarna att tillgängliggöra NMK50 och NMK250, det vill säga NMK i skala 1:50 000 och skala 1:250 000, för civil beredskap.

Utgångspunkten har varit att tillgängliggöra befintlig NMK utan förändringar. Det skulle innebära tillgång till samma kartunderlag som det militära försvaret har idag. När Lantmäteriet kan tillhandahålla NMK kan civila beredskapsaktörer ladda ner och trycka kartorna på egen hand.

Utredningen har klargjort informationsägare, informationssäkerhetsbehov, överenskommelser, användare, avtal och villkor samt kostnader. Arbetet har även omfattat genomförande av webbinarium och seminarium med presumtiva användare av NMK.

Ta del av inspelningar från webbinariet i november 2023 (alla länkar öppnas i nytt fönster):

Målgruppen för tillgång till NMK inom civil beredskap kommer att vara aktörer inom civil beredskap som utför offentliga uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar, till exempel:

 • beredskapsmyndigheter enligt förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap,
 • statligt ägda företag med ansvar inom civil beredskap,
 • regioner,
 • kommuner.

Lantmäteriet har nu lagt grunden för att kunna tillgängliggöra NMK, men det återstår:

 • att utveckla ett tillhandahållande via Lantmäteriets självservice Geotorget samt
 • säkra finansiering av förvaltning och kostnader för den ingående informationen.

I dagsläget har Lantmäteriet ingen finansiering för att gå vidare med ett tillhandahållande.

Utsnitt Kebnekaise.
Utsnitt Malmöbladet.

Format för tryck, GIS och utskrift

NMK är rikstäckande och kommer att finnas i följande format:

 • Digitala tryckfiler, det vill säga bildfiler, anpassade för utskrift på tryckeri eller storformatskrivare. De digitala tryckfilerna innehåller teckenförklaring, gradnät och rutnät.
 • Pdf:er för utskrift i A3-format.
 • Rasterfiler i GeoTiff-format. Rasterfilerna kan användas i geografiska informationssystem, GIS, som ger möjlighet att lägga på verksamhetsspecifik och händelsespecifik information och skapa egna kartor.

Utbildning för dig som arbetar inom civil beredskap

Koll på kartan är en grundläggande utbildning om kartor, geodata och geografiska informationssystem (GIS) med syftet att höja förmågan att använda kartor och geodata. Utbildningen är framtagen i samarbete med Försvarsmakten, Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Utbildningen tar ca 1 timme att genomföra och innehåller följande delar:

 • Kartan som ett verktyg.
 • Geografiska informationssystem, GIS.
 • Använda kartan.
 • Positionering.

Ta del av utbildningen Koll på kartan (nytt fönster).

Frågor och svar om NMK

Det finns inget lanseringsdatum ännu. Det återstår för Lantmäteriet att utveckla och finansiera ett tillhandahållande.

Nej, NMK innehåller andra myndigheters data med villkor och avgifter, därför kan NMK inte tillhandahållas som öppna data.

Lantmäteriet tar fram nya tryckfiler varje år. I NMK250 uppdateras dock inte särskilt många detaljer.

Målsättningen är att det ska vara avgiftsfritt att ladda hem NMK från Lantmäteriet.

Nej, Lantmäteriet trycker inga kartor. De civila beredskapsaktörer som kommer att få teckna avtal för tillgång till NMK kommer att kunna ladda ner kartorna för att själva skriva ut eller trycka.

Organisationer som har offentliga uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar, så som:

 • beredskapsmyndigheter enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap,
 • statligt ägda företag med ansvar inom civil beredskap,
 • regioner och
 • kommuner

NMK kommer att få användas för offentlig slutanvändning inom civil beredskap, det vill säga vid utförande av offentliga uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar.