Hydrografi i nätverk

Hydrografi bildar basen för många andra geodata och inte minst för analyser av allt i landskapet som har kopplingar till vatten.

Hydrografi i nätverk
Ur SIS standard för Ytvattensystem SS 637008:2006.

Bra data ger korrekta bedömningar

Behovet av bra hydrografiska data med en god geografisk beskrivningsnivå och sammanhållen struktur är stort inom flera verksamhetsområden. Bra data möjliggör korrekta bedömningar bland annat inom miljösektorn och i klimatanpassningsarbetet.

Ett rikstäckande hydrografiskt nätverk

Lantmäteriet och SMHI har därför initierat en samverkan kring hydrografi och skapat ett rikstäckande hydrografiskt nätverk, som kan laddas hem i produkten Hydrografi Nedladdning och visas i produkten Hydrografi Visning Inspire.

Kontakt

För frågor gällande hydrografi och hydrografiprodukter, kontakta Geodatasupport

För rapportering av fel i produkterna, gå till Förbättra kartan.