Huvudavrinningsområden

Sveriges vattendrag är indelade i ett stort antal huvudavrinningsområden som är definierade av SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut).

Kartbilden över en del av Sverige visar exempel på några huvudavrinningsområdens geografiska utbredning samt deras HARO-koder.

Huvudavrinningsområden är avrinningsområden som berör Sverige, som mynnar i havet och som när de definierades hade en areal som var större än 200 kvadratkilometer.

SMHI ger dem en HARO-kod och oftast även dess namn. Namnet är baserat på huvudvattendraget som mynnar i havet.

Läs mer om Sveriges huvudavrinningsområden på SMHIs webbplats (nytt fönster)