Hydrografiprodukter

I januari 2016 lanserades nedladdningstjänsten Hydrografi Nedladdning och visningstjänsten Hydrografi Visning INSPIRE.

Hydrografi Nedladdning

Tjänsten är en nedladdningstjänst med atomflöde och innehåller hydrografisk information enligt Inspire respektive svensk vattenstandard.

För mer information om tjänsten, se produktsidan.

Hydrografi Visning INSPIRE

Tjänsten är en visningstjänst av typen WMS för temat Hydrografi enligt INSPIRE.

För mer information om tjänsten, se produktsidan.

Leveransklara områden

Från och med den 15 mars 2018 är tjänsterna kompletta och rikstäckande och innehåller samtliga 131 områden. Data finns över följande områden

Informationen i produkterna kommer från och med 2018 att uppdateras en gång per år.

Filmer om våra hydrografiprodukter

Här finns filmer om våra hydrografiprodukter och tillämpningar av dessa. Filmerna spelades in vid Hydrografidagen i Norrköping 2018-11-13.

Hydrografiprodukter från SMHI

Nedladdningsbara kartskikt innehållande polygoner för huvudavrinningsområden finns på SMHIs hemsida (nytt fönster).
Här kan man även ladda ned tabeller och kartskikt från SVAR (Svenskt VattenARkiv).