Hydrografi Visning, Inspire

Produkten innehåller hydrografiobjekt inom hela Sverige, enligt EU-direktivet Inspires dataspecifikation för tema Hydrografi.

Logotype för tjänster som uppfyller riktlinjer enligt EU-direktivet Inspire.

Kort om produkten

Produkten innehåller hydrografiobjekt inom hela Sverige, som presenteras i sex separata lager, enligt EU-direktivet Inspires dataspecifikation för tema Hydrografi. Informationen är anpassad för visning i skala 1:10 000.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift och teckna en licens med villkor för användning.
  • Produkten ger åtkomst till information i form av kartor och bilder. Du kan titta på dem men inte bearbeta eller förändra dem.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda tjänsten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Så ofta uppdateras informationen

Produkten uppdateras en gång per år.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.