Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter

Lärare, elever, studenter, forskare och kulturverksamheter kan få tillgång till kostnadsfria geodata från Lantmäteriet och andra myndigheter.

Geodata för studenter, forskare och lärare

Följande geodata erbjuds:

Högskolor och universitet som har tillgång till tjänsten Geodata Extraction Tool (GET) får även tillgång till geodata från Sjöfartsverket och Statistikmyndigheten SCB.

Vilken verksamhet kan använda kostnadsfria geodata?

Forskning som är icke-kommersiell, där resultaten är av allmänt intresse och blir allmänt tillgängliga eller publicerade, oberoende av vilken organisationsform verksamheten har där forskningen bedrivs.

Utbildning som är formell och faller inom Utbildningsdepartementet eller Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. De som omfattas är högskolor/universitet, folkhögskolor, folkuniversitet och yrkeshögskolor.

Vilka omfattas inte?

Företagsforskning där syftet är att främja den egna affärsverksamheten omfattas inte. Hembygdsforskning eller släktforskning, som bedrivs inom ideella föreningar eller av privatpersoner omfattas inte.

Utbildningar som bedrivs av företag som har som affärsidé att anordna riktade utbildningar mot ett enskilt företag eller organisation, eller i syfte att utbilda användare av en specifik programvara eller liknande omfattas inte.

Hur får jag tillgång till geodata?

Folkhögskolor, folkuniversitet, yrkeshögskolor och utländska högskolor/universitet

Folkhögskolor, folkuniversitet, yrkeshögskolor samt utländska högskolor och universitet får tillgång till geodata genom att kontakta Lantmäteriet och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Kontakta biblioteket eller GIS-ansvarig på din skola som kan beställa geodata.

Högskolor och universitet

Högskolor och universitet kan ladda hem kostnadsfria geodata via tjänsten Geodata Extraction Tool (GET) hos Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

I GET finns geodata från följande myndigheter:

 • Lantmäteriet.
 • Sveriges geologiska undersökning (SGU).
 • Sjöfartsverket.
 • Statistikmyndigheten SCB.

För tillgång till geodata från GET-tjänsten behöver din högskola eller universitet dessutom teckna ett avtal för GET med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Geodata för grundskola och gymnasium

Följande geodata erbjuds:

Vilka skolor omfattas?

Grundskolor och gymnasier som drivs i kommunal regi, eller som privat- eller friskola kan få tillgång till kostnadsfria geodata från Lantmäteriet och Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Hur får jag tillgång till geodata?

Kontakta GIS-ansvarig på din kommun för att få tillgång till Lantmäteriets och SGU:s geodata.

Om kommunen inte kan hjälpa er, utse en kontaktperson på er skola som beställer geodata från: 

Geodata för kulturverksamheter

Följande geodata erbjuds:

Vilka kulturverksamheter omfattas?

Kulturverksamhet som är allmännyttig, permanent och offentligt tillgänglig, gällande:

 • Teater-, dans- och musikverksamhet,
 • Museiverksamhet,
 • Biblioteksverksamhet,
 • Konst- och kulturfrämjande verksamhet,
 • Regional enskild arkivverksamhet,
 • Filmkulturell verksamhet och
 • Främjande av hemslöjd.

Vilka omfattas inte?

Hembygdsforskning eller släktforskning, som bedrivs inom ideella föreningar eller av privatpersoner omfattas inte.

Hur får jag tillgång till geodata?

Utse en kontaktperson för er organisation som beställer geodata från:

Kostnadsfria e-tjänster och öppna data

Förutom kostnadsfria geodata finns möjlighet att använda flera kostnadsfria e-tjänster. Du kan även ta del av Lantmäteriets öppna data som är kostnadsfria och utan begränsande villkor.

Lantmäteriets öppna data.

E-tjänster 
Tjänst Vad du kan göra i tjänsten
För undervisning inom flera ämnen i grundskolan och gymnasiet. Den innehåller lektionsförslag och ett kartverktyg med geodata från Lantmäteriet och andra myndigheter.
Min karta. Titta på detaljerade kartor och flygbilder över landet. Sök på platser, adresser och fastigheter.
Kartutskrift. Välj område och skriv ut din egen karta i skala 1: 10 000 eller 1: 50 000.
Kartvisaren på SGU:s webbplats (nytt fönster). Titta på kartor med ett urval av SGU:s geologiska information (nytt fönster).
Geologisk på SGU:s webbplats (nytt fönster). En digital skolsatsning om samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering.

Källhänvisning vid publicering eller spridning

Lantmäteriet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sjöfartsverket och Statistikmyndigheten SCB hävdar upphovsrätt på sina geodata. Det innebär att när du publicerar eller på annat sätt sprider data från dessa myndigheter ska du alltid ange: ©Myndighetens namn. Exempel: ©Lantmäteriet.

När du använder geodata som bakgrundsbild eller när delar av datamängder ingår i en bild som publiceras i uppsats, rapport eller artikel ska du alltid ange källan. Det ska i första hand stå inskrivet i figuren med kartan eller i figurtexten och i andra hand, om det är många figurer, på tydlig plats i publikationen. Exempel: Karta 1:10 000 Nedladdning, raster ©Lantmäteriet.

Källhänvisning och upphovsrätt för digitala kartor och geodata (pdf, nytt fönster).

Licensavtal och användningsvillkor

Avtal med Lantmäteriet och SGU

Avtal om kostnadsfri användning av geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet (pdf, nytt fönster).

Avtalet innehåller bland annat åtaganden, produktutbud, definitioner, användningsvillkor samt kontaktuppgifter till Lantmäteriet och Sveriges geologiska undersökning, SGU.

För att teckna avtal med Lantmäteriet och SGU, gör så här:

 1. Fyll i avtalet.
 2. Underteckna avtalet.
 3. Mejla avtalet till geodatasupport@lm.se

Avtal för GET – högskolor och universitet

För tillgång till geodata från GET behöver din högskola eller universitet teckna ett avtal med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Avtalet medför en kostnad.

För mer information och för att teckna avtal, kontakta SLU via gis-support@slu.se.

Har vi tecknat avtal?

Använd sökfunktionen för att ta reda på om ni har ett avtal för tillgång till geodata från Lantmäteriet och SGU eller GET.


Aalto university Foundation sr, Finland
Avtalsnummer: LM2022/062328

Blekinge tekniska högskola
Avtalsnummer: I2018/00075
xx@bth.se - behörighet till GET

Chalmers tekniska högskola
Avtalsnummer: I2018/00069
xx@chalmers.se - behörighet till GET

Folkuniversitetet i Gävle
Avtalsnummer: LM2021/009679

Försvarshögskolan
Avtalsnummer: I2018/00132
xx@fhs.se - behörighet till GET

Gymnastik- och idrottshögskolan
Avtalsnummer: I2018/00109
xx@gih.se - behörighet till GET

Göteborgs Universitet
Avtalsnummer: I2018/00081
xx@gu.se - behörighet till GET

Handelshögskolan i Stockholm
Avtalsnummer: I2018/00047
xx@hhs.se - behörighet till GET

Högskolan Dalarna
Avtalsnummer: I2018/00097
xx@du.se - behörighet till GET

Högskolan i Gävle
Avtalsnummer: I2018/00138
xx@hig.se - Behörighet till GET

Högskolan i Halmstad
Avtalsnummer: I2018/00117
xx@hh.se - behörighet till GET

Högskolan i Jönköping
Avtalsnummer: I2018/00092
xx@hj.se - behörighet till GET

Högskolan Kristianstad
Avtalsnummer: I2018/00066
xx@hkr.se - behörighet till GET

Högskolan i Skövde
Avtalsnummer: I2018/00122
xx@his.se - behörighet till GET

Högskolan Väst
Avtalsnummer: I2018/00071
xx@hv.se - behörighet till GET

Høgskulen på Vestlandet, Norge
Avtalsnummer: LM2024/015824

Inland Norway University of applied sciences
Avtalsnummer: LM2023/051514

Institute of geography, Heidelberg university
Avtalsnummer: I2018/00120

Institutt for Geofag - Universitetet Oslo
Avtalsnummer: I2018/00148

Karlstads universitet
Avtalsnummer: I2018/00096
xx@kau.se - behörighet till GET

Karolinska institutet
Avtalsnummer: I2018/00228
@ki.se behörighet till GET

Kungliga Konsthögskolan
Avtalsnummer: I2019/00073

Kungliga tekniska högskolan
Avtalsnummer: I2018/00074
xx@kth.se - behörighet till GET

Köpenhamns Universitet
Avtalsnummer: I2018/00314

Linköpings Universitet
Avtalsnummer: I2018/00052
xx@liu.se - behörighet till GET

Linnéuniversitetet
Avtalsnummer: I2018/00091
xx@lnu.se - behörighet till GET

Luleå tekniska universitet
Avtalsnummer: I2018/00113
xx@ltu.se - behörighet till GET

Lunds universitet
Avtalsnummer: I2018/00119
xx@lu.se; xx@lth.se - behörighet till GET

Mittuniversitetet
Avtalsnummer: I2018/00099
xx@miun.se - behörighet till GET

Malmö universitet
Avtalsnummer: I2018/00082
xx@mah.se - behörighet till GET

Mälardalens Högskola
Avtalsnummer: I2018/00062
xx@mdh.se - behörighet till GET

Skogforsk, Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut
Avtalsnummer: I2018/00076

Norwegian University of Science and Technology
Avtalsnummer: I2018/00104

RISE Research Institute of Sweden AB
Avtalsnummer: LM2021/042170

Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut
Avtalsnummer: LM2022/059330

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute
Avtalsnummer: LM2021/015121

Stockholms universitet
Avtalsnummer: I2018/00134
xx@su.se - Behörighet till GET

Svensk Kärnbränslehantering AB
Avtalsnummer: LM2020/008663

Sveriges Lantbruksuniversitet
Avtalsnummer: I2018/00118
xx@slu.se - behörighet till GET

Södertörns högskola
Avtalsnummer: I2018/00098
www.sh.se - behörighet till GET

Technical University Berlin
Avtalsnummer: LM2022/059657

Technical University of Denmark
Avtalsnummer: LM2021/048261

The university of Sheffield
Avtalsnummer: I2019/00104

TUC Yrkeshögskola
Avtalsnummer: LM2021/047904

UiT Norges arktiske universitet
Avtalsnummer: LM2022/053625

Umeå Universitet
Avtalsnummer: I2018/00048
xx@umu.se - behörighet till GET

University of Bayreuth, Chair of Biogeography
Avtalsnummer: LM2021/052818

University of Cape Town, Sydafrika
Avtalsnummer: I2018/00301
xx@uct.ac.za - behörighet till GET

University of Eastern Finland
Avtalsnummer: LM2023/049912
samuli.junttila@uef.fi

University of Exeter
Avtalsnummer: I2018/00247

University of Waterloo, Geospatial Centre
Avtalsnummer: LM2023/011725
edodsworth@uwaterloo.ca

Uppsala universitet
Avtalsnummer: I2018/00145
xx@uu.se - Behörighet till GET

Warsaw University of Life Sciences
Avtalsnummer: LM2023/031735

Yrkeshögskolan, Härnösands kommun
Avtalsnummer: LM2023/022041

Örebro universitet
Avtalsnummer: I2018/00064
xx@oru.se - behörighet till GET

Ajtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Avtalsnummer: I2018/00095

Bollerup Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium
Avtalsnummer: I2018/00072

Brunnsmuseet Sätra Brunn
Avtalsnummer: LM2020/009723

Danderyd Gymnasium
Avtalsnummer: I2018/00133

Enhörna Hembygdsförening
Avtalsnummer: I2018/00084

Folkemuseum, avd Norsk Maritimt museum
Avtalsnummer: LM2020/019416

Folkrörelsernas Konstfrämjande
Avtalsnummer: I2018/00166

Föreningen Gotlands fornvänner (Gotlands museum)
Avtalsnummer: I2018/00093

Föreningen Västsvensk arkeologi
Avtalsnummer: LM2023/016090

Gammelkroppa Skogsskola (Värmland och Örebro läns skogsskola)
Avtalsnummer: LM2020/024570

Genarps Kulturförening
Avtalsnummer: I2018/00094

Göteborgs Hembygdsförbund
Avtalsnummer: I2018/00054

Institutet för språk och folkminnen
Avtalsnummer: I2018/00137

Kalmar läns museum
Avtalsnummer: I2018/00065

Kartotek, Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB
Avtalsnummer: I2018/00259

Konstmuseet i Norr
Avtalsnummer: LM2022/007265

Kulturhistoriska Föreningen i Södra Sverige
Avtalsnummer: I2018/00085

LAPONIATJUOTTJUDUS, Laponiaförvaltningen
Avtalsnummer: I2019/00020

Litteraturbanken
Avtalsnummer: LM2021/012062

Länsmuseet Gävleborg
Avtalsnummer: I2018/00110

Länsmuseet Västernorrland
Avtalsnummer: I2018/00090

Malmö museer
Avtalsnummer: LM2021/044381

Mariannelunds Folkhögskola
Avtalsnummer: I2018/00061

Nackademin
Avtalsnummer: LM2021/048287

Naturhistoriska Riksmuseet
Avtalsnummer: I2018/00313

Nordiska Museet
Avtalsnummer: I2018/00050

Nordnorsk Vitensenter
Avtalsnummer: I2018/00105

Nordregio
Avtalsnummer: I2018/00063

Norrbottens museum
Avtalsnummer: I2018/00067

Ocellus Information Systems AB
Avtalsnummer: I2018/00070

Piteå museum
Avtalsnummer: I2018/00121

Regionmuseet i Kristianstad/ Landsantikvarien i Skåne
Avtalsnummer: I2018/00173

Riksteatern
Avtalsnummer: I2018/00080

Rio Kulturlandskap ekonomisk förening
Avtalsnummer: LM2021/021034

Skogsmuseet i Lycksele AB
Avtalsnummer: LM2021/022535

Skånes Arkivförbund
Avtalsnummer: LM2023/051389

Statens historiska museer
Avtalsnummer: I2018/00153

Statens maritima och transporthistoriska museer
Avtalsnummer: LM2023/014592

Stiftelsen Blekinge läns museum
Avtalsnummer: I2018/00107

Stiftelsen Dalarnas museum
Avtalsnummer: I2018/00142

Statens väg- och transportforskningsinstitut
Avtalsnummer: I2018/00131

Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg
Avtalsnummer: I2018/00051

Stiftelsen Jamtli
Avtalsnummer: I2018/00083

Stiftelsen Jönköpings läns museum
Avtalsnummer: I2018/00079

Stiftelsen länsmuseet i Göteborg och Bohuslän
Avtalsnummer: I2018/00123

Stiftelsen Silvermuseet
Avtalsnummer: I2018/00073

Stiftelsen Skansen
Avtalsnummer: I2018/00108

Stiftelsen Stockholms Läns museum
Avtalsnummer: I2018/00165

Stiftelsen teknikens hus
Avtalsnummer: I2018/00106

Stiftelsen Upplandsmuseet
Avtalsnummer: I2018/00130

Stiftelsen Värmlands museum
Avtalsnummer: I2018/00114

Stiftelsen Västergötlands museum
Avtalsnummer: I2018/00088

Stiftelsen Västerviks Museum
Avtalsnummer: I2018/00060

Stiftelsen Örebro läns museum
Avtalsnummer: I2018/00136

Sveriges Spelmäns Riksförbund
Avtalsnummer: LM2022/024645

Sörmlands museum, Södermanlands läns landsting
Avtalsnummer: I2018/00115

The National Museum of Denmark
Avtalsnummer: LM2020/012952

Thorildsplans gymnasium
Avtalsnummer: I2018/00049

Tornedalens Fiskemuseum, Kukkolaforsen
Avtalsnummer: I2018/00135

Universeum AB
Avtalsnummer: LM2021/046892

Vallby friluftsmuseum, Västerås stad
Avtalsnummer: LM2021/035937

Västarvet, Västra Götalands läns landsting
Avtalsnummer: I2018/00116

Västerbottens museum
Avtalsnummer: I2018/00087

Västmanlands läns museum
Avtalsnummer: I2018/00086

Östergötlands länsmuseum (Östergötlands museum)
Avtalsnummer: I2018/00089

Østfoldmuseene Halden historiske samlinger
Avtalsnummer: I2018/00124