Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter

Behöver du digitala kartor och geodata för undervisning, studier, forskning eller kulturverksamhet? Lärare, elever, studenter, forskare och kulturverksamheter kan få tillgång till kostnadsfria geodata från flera myndigheter.

Presentationer från seminarium den 13 oktober 2022

Ta del av innehåll och presentationer från seminarium "Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet" som hölls den 13 oktober på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Kostnadsfri tillgång till geodata och tjänster

Lantmäteriet och SGU, Sveriges geologiska undersökning, erbjuder kostnadsfri tillgång till bland annat kartor, flygbilder, laserdata, data om berg- och jordarter samt befolkningsstatistik. Läs mer om vilka geodata och tjänster som ingår i utbudet (pdf, nytt fönster).

Geodata för forskare eller studenter vid högskola eller universitet

För att få tillgång till geodata använd nedladdningstjänsten: maps.slu.se (nytt fönster) där du väljer din högskola eller universitet. Därefter kan du logga in med samma användarnamn och lösenord som du använder för dina studier eller forskning.

Som student, forskare eller anställd vid högskola/universitet har du rätt att publicera geodata från Lantmäteriet, SGU, SCB och Sjöfartsverket tillsammans med egen information i självständiga arbeten och i vetenskapliga publikationer.

När du använder geodata som bakgrundsbild eller när delar av datamängder ingår i en ny bild som publiceras i uppsats, rapport eller artikel ska du alltid ange källhänvisning. Följande text ska anges i arbetet: Datakälla/kartprodukt © Myndighet. Exempel: Karta 1:10 000 Nedladdning, raster © Lantmäteriet.

Det ska i första hand stå inskrivet i figuren med kartan eller i figurtexten och i andra hand (om det är många figurer) på tydlig plats i publikationen.

Läs mer om källhänvisning och upphovsrätt (pdf, nytt fönster).

Geodata för elever eller lärare på grundskolan eller gymnasiet

För att få tillgång till kostnadsfria geodata för undervisning och studier, kontakta Lantmäteriet geodatasupport@lm.se. Grundskolor och gymnasier får tillgång till kostnadsfria geodata för undervisning och studier genom licensavtalet (pdf, nytt fönster) alternativt genom att kommunen har användaravtal för Geodatasamverkan.

Geodata för kulturverksamheter

För att få tillgång till kostnadsfria geodata för din kulturverksamhet, kontakta Lantmäteriet geodatasupport@lm.se.


Licensavtal

Sök efter organisationer med licensavtal


Aalto university Foundation sr, Finland
Avtalsnummer: LM2022/062328

Blekinge tekniska högskola
Avtalsnummer: I2018/00075
xx@bth.se - behörighet till GET

Chalmers tekniska högskola
Avtalsnummer: I2018/00069
xx@chalmers.se - behörighet till GET

Folkuniversitetet i Gävle
Avtalsnummer: LM2021/009679

Försvarshögskolan
Avtalsnummer: I2018/00132
xx@fhs.se - behörighet till GET

Gymnastik- och idrottshögskolan
Avtalsnummer: I2018/00109
xx@gih.se - behörighet till GET

Göteborgs Universitet
Avtalsnummer: I2018/00081
xx@gu.se - behörighet till GET

Handelshögskolan i Stockholm
Avtalsnummer: I2018/00047
xx@hhs.se - behörighet till GET

Högskolan Dalarna
Avtalsnummer: I2018/00097
xx@du.se - behörighet till GET

Högskolan i Gävle
Avtalsnummer: I2018/00138
xx@hig.se - Behörighet till GET

Högskolan i Halmstad
Avtalsnummer: I2018/00117
xx@hh.se - behörighet till GET

Högskolan i Jönköping
Avtalsnummer: I2018/00092
xx@hj.se - behörighet till GET

Högskolan Kristianstad
Avtalsnummer: I2018/00066
xx@hkr.se - behörighet till GET

Högskolan i Skövde
Avtalsnummer: I2018/00122
xx@his.se - behörighet till GET

Högskolan Väst
Avtalsnummer: I2018/00071
xx@hv.se - behörighet till GET

Institute of geography, Heidelberg university
Avtalsnummer: I2018/00120

Institutt for Geofag - Universitetet Oslo
Avtalsnummer: I2018/00148

Karlstads universitet
Avtalsnummer: I2018/00096
xx@kau.se - behörighet till GET

Karolinska institutet
Avtalsnummer: I2018/00228
@ki.se behörighet till GET

Kungliga Konsthögskolan
Avtalsnummer: I2019/00073

Kungliga tekniska högskolan
Avtalsnummer: I2018/00074
xx@kth.se - behörighet till GET

Köpenhamns Universitet
Avtalsnummer: I2018/00314

Linköpings Universitet
Avtalsnummer: I2018/00052
xx@liu.se - behörighet till GET

Linnéuniversitetet
Avtalsnummer: I2018/00091
xx@lnu.se - behörighet till GET

Luleå tekniska universitet
Avtalsnummer: I2018/00113
xx@ltu.se - behörighet till GET

Lunds universitet
Avtalsnummer: I2018/00119
xx@lu.se; xx@lth.se - behörighet till GET

Mittuniversitetet
Avtalsnummer: I2018/00099
xx@miun.se - behörighet till GET

Malmö universitet
Avtalsnummer: I2018/00082
xx@mah.se - behörighet till GET

Mälardalens Högskola
Avtalsnummer: I2018/00062
xx@mdh.se - behörighet till GET

Stockholms universitet
Avtalsnummer: I2018/00134
xx@su.se - Behörighet till GET

Svensk Kärnbränslehantering AB
Avtalsnummer: LM2020/008663

Sveriges Lantbruksuniversitet
Avtalsnummer: I2018/00118
xx@slu.se - behörighet till GET

Södertörns högskola
Avtalsnummer: I2018/00098
www.sh.se - behörighet till GET

The university of Sheffield
Avtalsnummer: I2019/00104

UiT Norges arktiske universitet
Avtalsnummer: LM2022/053625

Umeå Universitet
Avtalsnummer: I2018/00048
xx@umu.se - behörighet till GET

University of Cape Town, Sydafrika
Avtalsnummer: I2018/00301
xx@uct.ac.za - behörighet till GET

University of Exeter
Avtalsnummer: I2018/00247

Uppsala universitet
Avtalsnummer: I2018/00145
xx@uu.se - Behörighet till GET

Örebro universitet
Avtalsnummer: I2018/00064
xx@oru.se - behörighet till GET

Ajtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Avtalsnummer: I2018/00095

Bollerup Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium
Avtalsnummer: I2018/00072

Brunnsmuseet Sätra Brunn
Avtalsnummer: LM2020/009723

Danderyd Gymnasium
Avtalsnummer: I2018/00133

Enhörna Hembygdsförening
Avtalsnummer: I2018/00084

Folkemuseum, avd Norsk Maritimt museum
Avtalsnummer: LM2020/019416

Folkrörelsernas Konstfrämjande
Avtalsnummer: I2018/00166

Föreningen Gotlands fornvänner (Gotlands museum)
Avtalsnummer: I2018/00093

Gammelkroppa Skogsskola (Värmland och Örebro läns skogsskola)
Avtalsnummer: LM2020/024570

Genarps Kulturförening
Avtalsnummer: I2018/00094

Göteborgs Hembygdsförbund
Avtalsnummer: I2018/00054

Institutet för språk och folkminnen
Avtalsnummer: I2018/00137

Kalmar läns museum
Avtalsnummer: I2018/00065

Kartotek, Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB
Avtalsnummer: I2018/00259

Konstmuseet i Norr
Avtalsnummer: LM2022/007265

Kulturhistoriska Föreningen i Södra Sverige
Avtalsnummer: I2018/00085

LAPONIATJUOTTJUDUS, Laponiaförvaltningen
Avtalsnummer: I2019/00020

Litteraturbanken
Avtalsnummer: LM2021/012062

Länsmuseet Gävleborg
Avtalsnummer: I2018/00110

Länsmuseet Västernorrland
Avtalsnummer: I2018/00090

Malmö museer
Avtalsnummer: LM2021/044381

Mariannelunds Folkhögskola
Avtalsnummer: I2018/00061

Nackademin
Avtalsnummer: LM2021/048287

Naturhistoriska Riksmuseet
Avtalsnummer: I2018/00313

Nordiska Museet
Avtalsnummer: I2018/00050

Nordnorsk Vitensenter
Avtalsnummer: I2018/00105

Nordregio
Avtalsnummer: I2018/00063

Norrbottens museum
Avtalsnummer: I2018/00067

Norwegian University of Science and Technology
Avtalsnummer: I2018/00104

Ocellus Information Systems AB
Avtalsnummer: I2018/00070

Piteå museum
Avtalsnummer: I2018/00121

Regionmuseet i Kristianstad/ Landsantikvarien i Skåne
Avtalsnummer: I2018/00173

Riksteatern
Avtalsnummer: I2018/00080

RISE Research Institute of Sweden AB
Avtalsnummer: LM2021/042170

Rio Kulturlandskap ekonomisk förening
Avtalsnummer: LM2021/021034

Skogforsk, Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut
Avtalsnummer: I2018/00076

Skogsmuseet i Lycksele AB
Avtalsnummer: LM2021/022535

Statens historiska museer
Avtalsnummer: I2018/00153

Stiftelsen Blekinge läns museum
Avtalsnummer: I2018/00107

Stiftelsen Dalarnas museum
Avtalsnummer: I2018/00142

Statens väg- och transportforskningsinstitut
Avtalsnummer: I2018/00131

Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg
Avtalsnummer: I2018/00051

Stiftelsen Jamtli
Avtalsnummer: I2018/00083

Stiftelsen Jönköpings läns museum
Avtalsnummer: I2018/00079

Stiftelsen länsmuseet i Göteborg och Bohuslän
Avtalsnummer: I2018/00123

Stiftelsen Silvermuseet
Avtalsnummer: I2018/00073

Stiftelsen Skansen
Avtalsnummer: I2018/00108

Stiftelsen Stockholms Läns museum
Avtalsnummer: I2018/00165

Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut
Avtalsnummer: LM2022/059330

Stiftelsen teknikens hus
Avtalsnummer: I2018/00106

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute
Avtalsnummer: LM2021/015121

Stiftelsen Upplandsmuseet
Avtalsnummer: I2018/00130

Stiftelsen Värmlands museum
Avtalsnummer: I2018/00114

Stiftelsen Västergötlands museum
Avtalsnummer: I2018/00088

Stiftelsen Västerviks Museum
Avtalsnummer: I2018/00060

Stiftelsen Örebro läns museum
Avtalsnummer: I2018/00136

Sveriges Spelmäns Riksförbund
Avtalsnummer: LM2022/024645

Sörmlands museum, Södermanlands läns landsting
Avtalsnummer: I2018/00115

Technical University of Denmark
Avtalsnummer: LM2021/048261

Technical University Berlin
Avtalsnummer: LM2022/059657

The National Museum of Denmark
Avtalsnummer: LM2020/012952

Thorildsplans gymnasium
Avtalsnummer: I2018/00049

Tornedalens Fiskemuseum, Kukkolaforsen
Avtalsnummer: I2018/00135

TUC Yrkeshögskola
Avtalsnummer: LM2021/047904

Universeum AB
Avtalsnummer: LM2021/046892

University of Bayreuth, Chair of Biogeography
Avtalsnummer: LM2021/052818

Vallby friluftsmuseum, Västerås stad
Avtalsnummer: LM2021/035937

Västarvet, Västra Götalands läns landsting
Avtalsnummer: I2018/00116

Västerbottens museum
Avtalsnummer: I2018/00087

Västmanlands läns museum
Avtalsnummer: I2018/00086

Östergötlands länsmuseum (Östergötlands museum)
Avtalsnummer: I2018/00089

Østfoldmuseene Halden historiske samlinger
Avtalsnummer: I2018/00124

Villkor

Grundskolor, gymnasier, högskolor, universitet och kulturinstitutioner kan teckna licensavtal för användning av geodata inom forskning, utbildning och kulturverksamhet.

Licensavtalet ger studenter, elever, lärare, forskare och kulturverksamheter kostnadsfri tillgång till geodata från flera myndigheter.

Licensavtalet medger användning av geodata inom verksamheter inom forskning, utbildning och kultur.

Forskning

Med forskning avses icke-kommersiell forskning där resultaten är av allmänt intresse och blir allmänt tillgängliga eller publicerade oberoende av vilken organisationsform verksamheten har där forskningen bedrivs.

Företagsforskning där syftet är att främja den egna affärsverksamheten omfattas inte. Hembygdsforskning eller släktforskning, som bedrivs inom ideella föreningar eller av privatperoner omfattas inte.

Utbildning

Utbildning som faller under Utbildningsdepartementet eller Näringsdepartementet. De som omfattas är högskolor/universitet eller grundskola/gymnasium som drivs i kommunal regi eller som privat- eller friskola. Även folkhögskolor och yrkeshögskolor är att betrakta som formell utbildning.

Utbildningar som bedrivs av företag som har som affärsidé att anordna riktade utbildningar mot ett enskilt företag eller organisation, eller i syfte att utbilda användare av en specifik programvara eller liknande omfattas inte.

Kultur

Kultur som en allmännyttig, permanent, offentligt tillgänglig verksamhet som rör:

  • teater-, dans- och musikverksamhet
  • museiverksamhet
  • biblioteksverksamhet
  • konst- och kulturfrämjandeverksamhet
  • regional enskild arkivverksamhet
  • filmkulturellverksamhet
  • främjande av hemslöjd.

Läs mer om upplåtelser, begränsningar och villkor för användning i licensavtalet (pdf, nytt fönster).