Öppna data

Lantmäteriet tillhandahåller ett antal kartprodukter och annan geografisk information som öppna geodata. Dessa produkter är avgiftsfria och får användas och publiceras fritt.

Nyheter om öppna data

Särskilt värdefulla data för samhället ska vara tillgängliga som öppna data. Det har EU-kommissionen nu beslutat. Tidigare avgiftsbelagda data som kartor, adressdata, och flygbilder blir öppna, kostnadsfria och får användas fritt.

Lantmäteriets arbete mot Öppna data i full gång

Nu påbörjar Lantmäteriet arbetet med att fasa ut avgiftsbelagda data mot öppna data. Senast i februari 2025 kommer en stor del av Lantmäteriets tidigare avgiftsbelagda information att erbjudas som öppna data.

Läs mer


Lantmäteriet får 20 miljoner kronor extra – arbetet mot öppna data kan börja

Regeringen föreslår i vårbudgeten att Lantmäteriet får 20 miljoner kronor extra i anslag för att påbörja arbetet med att fasa ut avgiftsbelagda data mot öppna data, något som ska vara genomfört senast i februari 2025.

Läs mer


Nytt regeringsbeslut kring öppna data

Regeringen har fattat ett beslut som innebär att Lantmäteriet får ytterligare tid på sig att genomföra omställningen till öppna data. Lantmäteriets öppna data ska nu vara tillgängliga senast i februari 2025.

Läs mer


Beslut från EU-kommissionen

Ett beslut har fattats om att göra ett tillägg till Öppna Data-direktivet. Det betyder att olika datamängder som är särskilt värdefulla för samhället ska erbjudas utan avgift. EU-kommissionens beslut har trätt i kraft 2023-02-09.

Bland Lantmäteriets idag avgiftsbelagda information, och som i framtiden blir öppna data, finns adress- och byggnadsdata, information om fastighetsgränser, höjddata, hydrografi, kartor och flygfoton så kallade ortofoton.

Detta kommer att hända

För att kunna genomföra beslutet om öppna data är Lantmäteriet är beroende av en förändrad finansiering och att Regeringen fattar ett beslut om ökade anslag till Lantmäteriet. Det har ännu inte skett.

EU:s medlemsländer har i regel 16 månader på sig att genomföra beslutet. Mer information kommer när Regeringen fattat beslut. Regeringen har dock beslutat att Lantmäteriet får fortsätta att ta ut avgifter för sitt tillgängliggörande av geodata, dock längst till den 9 februari 2025. Se regeringsbeslut Fi2023/00998 (nytt fönster)

Mer information

Mer information om EU-kommissionens beslut om öppna data

Läs mer om samhällsnyttan med öppna data 

Licensen och vad den innebär

Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (nytt fönster). Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data.

Detta gäller även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Ta del av öppna data

Dessa produkter är tillgängliga som öppna data idag.

Frågor och svar

Ta del av vanliga frågor och svar om öppna data.


Kontakt

För frågor om: