Öppna data

Lantmäteriet tillhandahåller ett antal kartprodukter och annan geografisk information som öppna geodata. Dessa produkter är avgiftsfria och får användas och publiceras fritt.

Licensen och vad den innebär

Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (nytt fönster). Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data.

Detta gäller även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Ta del av öppna data

Visa alla produkter som är tillgängliga som öppna data.

Få tillgång till öppna data

Våra öppna data-produkter finns, under en övergångsperiod, tillgängliga på flera olika sätt, se nedan. På respektive produktsida finns information om vilket sätt som gäller för den produkten.

  • Geotorget beställning
    Här läggs öppna data-produkter successivt upp. Läs mer och gå till Geotorget beställning.
  • Öppna dataportalen
    Här finns de öppna data-produkter som har åtkomst via API. Gå till Öppna dataportalen (nytt fönster)
  • FTP för öppna data
    Här finns de öppna data-produkter som ännu inte finns tillgängliga i Geotorget beställning. Läs mer om hur du får tillgång till FTP-platsen nedan.

FTP för Öppna data

Skapa konto, logga in och hantera inloggningsuppgifter

För att hämta Lantmäteriets öppna data behöver du ha ett användarkonto. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst. Det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Användarkontot ger oss möjlighet att följa upp användningen av våra öppna geodata samt att återkoppla till dig vid eventuella förändringar.

Hämta öppna data genom att:

Om du har glömt ditt användarnamn eller lösenord, välj ett av följande alternativ:

Gör så här om nedladdningen inte fungerar

Nya versioner av webbläsare kommer successivt att ta bort stödet för FTP-protokoll. Om det inte fungerar att ladda ner filen använd en FTP-klient. Ett annat alternativ för att ladda ner data från FTP:n är att kopiera länkadressen och sedan klistra in den i Utforskaren.

Genom att högerklicka på länken så finns det val att Kopiera länk, Kopiera länkadress eller Kopiera genväg, beroende på webbläsare. Sen går det att klistra in länken i Utforskarens adressfält eller en annan FTP-klient.

Övriga öppna data

Ekonomiska kartan

Ekonomiska kartan (1935-1978) är en registerkarta som redovisar fastigheter, registerbeteckningar, bostadsbyggnader, tomt och trädgård, odlingsområden, fornminnen samt ett stort antal ortnamn. Skalan är 1:10 000, förutom över Norrlands inland där skalan är 1:20 000.

Produkten finns tillgänglig i ett rikstäckande lager. Det kan finnas två versioner av samma kartblad. Om båda versionerna är skannade finns de båda som öppna data, förutom i Göteborgs- och Bohus län och Gotlands län, där endast den senaste versionen finns med. För att hitta rätt kartblad finns översiktskartor i PDF-format, shape eller tjänsten Geolex som stöd.

Mer information om Ekonomiska kartan:


Generalstabskartan

Generalstabskartan (1827–1971) beskriver naturlandskapet inklusive höjdförhållanden, kommunikationer, bebyggelse och översiktlig markanvändning. Skalan är 1:100 000 i Södra verket och i 1:200 000 i Norra verket.

Mer information om Generalstabskartan:


Häradsekonomiska kartan

Häradsekonomiska kartan (1859-1934) baserades på laga skifteskartor och beskriver markanvändning, vegetation, bebyggelse, kommunikationer och gränser.

Den omfattar inte hela Sverige utan bara delar av Götaland och Svealand (helt i 13 län) samt ett antal blad i Norrbottens län. Skalan är 1:20 000 i den södra delen av landet och 1:50 000 i Norrbotten.

Mer information om Häradsekonomiska kartan:


Norska kartdata med svensk kodning

N50 Kartdata (skala 1:50 000) och N250 Kartdata (skala 1:250 000) finns tillgänglig med svensk kodning motsvarande Terrängkartan respektive Översiktskartan.

Dataseten är öppna data och hämtas via följande länkar:


Öppen källkod

Klienten som använder Topografisk webbkarta Visning, översiktlig för enkla nedladdningar av kartbilder finns som öppen källkod.

Den kan användas som kodexempel för hur man kan använda Topografisk webbkarta Visning, översiktlig, som bas för utveckling av egna applikationer eller skicka in förslag på ändringar direkt i koden.

Källkoden tillgängliggörs enligt licensen Apache version 2.0. Det innebär i stora drag att den kan användas i egna eller öppna applikationer men att det finns begränsningar i att använda varumärket.

Välj ett av följande alternativ:


Indexrutor

Indexrutor delar in landet i ett rutnät med numeriska eller alfanumeriska beteckningar. Här redovisas utbredningen av indexrutorna i de tolv lokala SWEREF 99-zonerna. Du kan använda dem som stöd vid redovisning och beställning av aktuella områden.

Ta del av indexrutorna.


Kartsymboler

Några exempel på kartsymboler som går att ladda ner.

Kartsymbolerna används i Lantmäteriets allmänna kartserier och finns lagrade i filformaten EPS och BMP. De är gratis att ladda ner och använda.

Ta del av:


Frågor och svar

Ta del av vanliga frågor och svar om öppna data.


Kontakt

För frågor om: