Produktutveckling

Inom Lantmäteriet sker ett kontinuerligt arbete med att förbättra våra produkter, men också med att erbjuda nya och förbättrade sätt att konsumera informationen.

Summering pågående arbete

  • Fastighetsavisering och Fastighetsuttag via ÖFF planeras att avvecklas under 2025.
  • Anpassning till Skatteverkets nya modell för taxeringsinformation som kommer tillhandahållas i:
    • En ny version av Taxering Direkt (3.0)
    • En ny nedladdningsprodukt: Taxering Nedladdning

Öppna data

Arbete pågår med anpassningar av särskilt värdefulla datamängder till EU:s öppna data-direktiv. Mer om arbetet med värdefulla datamängder.

Planerade produktionssättningar och avvecklingar

Planerade produktionssättningar
Datum Geodataprodukt
25 november

Fastighetsprisavisering och Fastighetsprisuttag

Anpassningar till Skatteverkets nya tillhandahållande.

Preliminärt Q4 2024 Taxering Nedladdning
Planerade avvecklingar
Datum Geodataprodukt
31 mars 2025 Taxering Direkt v.2.0

Mer information om befintliga produkter

Om produkterna på respektive produktsida.

Lämna synpunkter

Vill du vara med och tycka till och lämna synpunkter så kontakta oss gärna på geodatasupport@lm.se