Produktutveckling

Inom Lantmäteriet sker ett kontinuerligt arbete med att förbättra våra produkter, men också med att erbjuda nya och förbättrade sätt att konsumera informationen.

Löpande uppdateringar

Här delar vi information om pågående arbete med löpande uppdateringar om:

  • Vilka förändringar som är planerade
  • När i tiden förändringarna är planerade
  • Hur man får tillgång till test- och demodata
  • När nya versioner av test- och demodata kommer att finnas tillgängliga
  • Arbetsversioner av produktspecifikationer
  • Kontaktinformation
  • Frågor och svar

Lämna synpunkter

Vill du vara med och tycka till och lämna synpunkter så kontakta oss gärna på geodatasupport@lm.se