Geodata utan kostnad för ambulans- och räddningstjänstverksamhet

Lantmäteriet erbjuder ett urval av geodata kostnadsfritt, för att underlätta tillgången till enhetliga och aktuella data som möjliggör en effektiv räddnings- och ambulansverksamhet.

Ambulansverksamheter inom regioner samt kommunala räddningstjänster och räddningsförbund får kostnadsfri tillgång till nedanstående geodata. Kostnadsfria geodata innebär tillgång utan kostnad för licens och leverans.

Kostnadsfria geodataprodukter och tjänster

Licensvillkor

Vid användning av geodataprodukterna gäller slutkundsvillkor för offentlig användning inom ambulans- och räddningstjänstverksamheter (pdf, nytt fönster).

Referenssystem 

Geodataprodukterna levereras i det nationella referenssystemet SWEREF 99 TM i plan samt RH 2000 i höjd.

Beställning

Karta 1:50 000 Nedladdning, raster och Topografi 10 Nedladdning, vektor kan du beställa i tjänsten Geotorget. Skapa/ansök om ett konto i tjänsten, logga in och lägg din beställning. I samband med att du skickar in din beställning godkänner du eventuella avgifter och avtalsvillkor.

Övriga geodataprodukter kan du beställa direkt från Lantmäteriet via produktlistan alternativt via någon av Lantmäteriets återförsäljare

Ange alltid att din beställning gäller Kostnadsfria geodata för ambulans- eller räddningstjänstverksamhet.

Om du behöver hjälp

Har du frågor? Kontakta vår produktsupport.