Topografisk webbkarta Visning

Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna.

Kort om produkten

Tjänsten innehåller ett skikt med topografisk kartinformation som presenteras tydligt framträdande och färgsatt och ett skikt som presenterar informationen nedtonad i en gråskala.

Så ofta uppdateras informationen

Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. En förenklad beskrivning av aktualiteten är att:

  • informationen i skalområden upp till 1:15 000 uppdateras dygnsvis
  • informationen i skalområden mellan 1:15 000 – 1:60 000 uppdateras veckovis
  • informationen i skalområden över 1:60 000 uppdateras månadsvis.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.


Presentation av informationsskikten

Topografisk webbkarta

Skiktet innehåller topografisk kartinformation såsom administrativ indelning, bebyggelse, anläggningar, bestämmelser, vägar, järnvägar, fjällinformation, kraftledningar, markytor, vattenytor, höjdkurvor och terrängskuggning, ortnamn, upplysningstext och adressnummer.

Exempel på topografisk webbkarta

Exempelbild i skala 1:5 000.

Topografisk webbkarta, nedtonad

Skiktet innehåller den topografiska kartinformationen presenterad nedtonad i en gråskala.

Exempel på topografisk webbkarta, nedtonad

Exempelbild i skala 1:5 000, nedtonad.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Versionshistorik
Version Datum Ändring sedan föregående version
Version 1.0.4

Uppdaterad
2023-02-01

Nytt manér i skalområdet 1:30 000 – 1:1 miljon.

Version 1.0.4

Uppdaterad
2022-09-01

Nytt manér i skalområdet 1:15 000 – 1:30 000.

Version 1.0.4

Tillgänglig från
2021-10-01

Nya symboler

Nytt manér för vägar i skalområden t.o.m.1:15 000

Nytt manér för järnvägar och kraftledningar i alla skalor.

Fjällinformation och tillhörande upplysningstexter är inlagda i skalområden t.o.m. 1:15 000.

Version 1.0.4

Tillgänglig från
2019-03-27

Ritordningen har ändrats för byggnader och vägar dessutom har en översyn av manéret utförts.
GIF-formatet har avvecklats.


Tekniskt ramverk och standard för visningsprodukter

Våra visningsprodukter för kartor och bilder baseras på de standardiserade anropsgränssnitten Web Map Service (WMS) och Web Map Tile Service (WMTS) framtagna av The Open Geospatial Consortium (OGC). WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

The Open Geospatial Consortiums webbplats (nytt fönster)

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar', där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat eller i ett vektorformat för vissa typer av tjänster.

Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag, geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av visningstjänster finns många klientapplikationer eller komponenter för integration i eget system tillgängliga. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, som exempelvis QGIS.

QGIS webbplats (nytt fönster)

På OSGeo, The Open Source Geospatial Foundation kan du läsa mer om programvaror inom geodataområdet som är baserade på öppen källkod.

OSGeos webbplats (nytt fönster)

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen. 

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.