Tillgänglighet för geodatatjänster

Geodatatjänster som har programmeringsgränssnitt är normalt tillgängliga dygnet runt och support ges under dagtid.

Redovisning av tillgänglighet

Beskrivning av tillgängligheten för våra geodatatjänster
Geodatatjänster Genomsnittlig tillgänglighet i %
Visningstjänster 99,98%
Tjänster för direktåtkomst 99,9%
Tjänster för nedladdning 99,9%

Redovisning av tillgänglighet kan inte ses som ett avtal, och kan inte utgöra grund för eventuella ersättningsanspråk.

Ta del av planerade sevicefönster.

Prestanda och kapacitet

Prestanda och kapacitet anger vilka svarstider och vilken genomströmning tjänsten normalt skall hålla. Normala förhållanden antas gälla under 90% av tiden.

Visningstjänster

Prestanda

Svarstid för att hämta en bild för topografisk webbkarta (512*512 pixlar, bildformat jpeg) ska under normala förhållanden vara under 1 sekunder.

Svarstid för att hämta bild för ortofoto eller allmän karta (512*512 pixlar, bildformat jpeg) ska under normala förhållanden vara under 2 sekunder.

Kapacitet

Under normala förhållanden klara en genomströmning på 30 anrop (trådar) per sekund för topografisk webbkarta.

Under normala förhållanden klara en genomströmning på 30 anrop (trådar) per 2 sekunder för ortofoto och allmänna kartor.

Tjänster för direktåtkomst

Prestanda

  1. Medelsvarstid för att hämta objekt via identitet är under 1000 ms. (referenstest 1)2.
  2. Medelsvarstid för att hämta objekt via geometri är under1500 ms.

Kapacitet

Alternativ 1: Klara en genomströmning där medelsvarstiden för 30 samtidiga anrop ligger under 1500 ms.

Alternativ 2: Klara en genomströmning där medelsvarstiden för 30 samtidiga anrop ligger under 2000 ms.