Demodata

Här kan du läsa om och hämta demodata för Lantmäteriets produkter. Våra demodata ger dig möjlighet att avgiftsfritt testa utsnitt av våra data.

Hämta önskade demofiler direkt från produktlänkarna på denna sida eller gå till samlade
demodata (nytt fönster) alternativt samlade demodata på FTP-platsen (nytt fönster).

Användarvillkor

Nedanstående produkter erbjuder demodata som är fritt tillgängliga för test och utvärdering. Vill du använda demodata för kommersiell verksamhet eller vidareförädling och spridning så behöver du teckna avtal med Lantmäteriet. Läs mer på sidan villkor och avgifter.

Områden med demodata

Demodata finns över två områden. Ett område i stadsmiljö i Göteborg, Majorna och ett område i skogsmiljö längst Emån. 

Kartdata
Produkt Stadsmiljö Skogsmiljö

Karta 1:10 000 med fastighetsindelning Nedladdning, raster

Demodata

Demodata

Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster

Demodata

Demodata

Ortnamn Nedladdning, vektor

Demodata

Demodata

Topografisk webbkarta Nedladdning, raster

Demodata

Demodata

Topografisk webbkarta Nedladdning, raster nedtonad

Demodata

Demodata

Hydrografi nedladdning

Demodata

Topografi 10 Nedladdning, vektor

Demodata

Demodata

Fastighetsindelning Nedladdning, vektor

Demodata

Demodata

Byggnad Nedladdning, vektor

Demodata

Demodata

Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor

Demodata

Demodata

Rättighet Nedladdning, vektor

Demodata

Demodata

Administrativ indelning Nedladdning, vektor

Demodata

 

Bilddata
Produkt Stadsmiljö Skogsmiljö
Digitala flygbilder Demodata Demodata
Ortofoto Demodata Demodata
Höjddata
Produkt Stadsmiljö Skogsmiljö
Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+ Demodata Demodata
Laserdata Nedladdning, NH Demodata Demodata
Ythöjdmodell Nedladdning, från flygbilder Demodata Demodata
Ythöjdmodell Nedladdning, från flygbilder i färg Demodata Demodata