Indexrutor

Indexrutor delar in landet i ett rutnät med numeriska eller alfanumeriska beteckningar. Här redovisas utbredningen av indexrutorna i de tolv lokala SWEREF 99-zonerna. Du kan använda dem som stöd vid redovisning och beställning av aktuella områden.

Beskrivning av enhetligt geodetiskt referenssystem (pdf, nytt fönster).

Indexrutor utan bakgrundskarta i SWEREF 99TM - 2.5, 5, 10, 50 och 100 km

Välj ett av följande alternativ:

Indexrutor 2,5 km - i ditt lokala system

Du kan se var 2,5 km-rutorna i SWEREF 99 TM ligger i förhållande till ditt lokala system. Filerna i följande tabell är i shapeformat.

Filer och innehåll
Utbredningsfil Innehåll
index_2_5km_1200 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 12 00
index_2_5km_1330 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 13 30
index_2_5km_1415 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 14 15
index_2_5km_1500 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 15 00
index_2_5km_1545 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 15 45
index_2_5km_1630 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 16 30
index_2_5km_1715 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 17 15
index_2_5km_1800 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 18 00
index_2_5km_1845 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 18 45
index_2_5km_2015 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 20 15
index_2_5km_2145 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 21 45
index_2_5km_2315 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 23 15

Indexrutor 5 km - i ditt lokala system

Du kan se var 5 km-rutorna i SWEREF 99 TM ligger i förhållande till ditt lokala system. Filerna i följande tabell är i shapeformat.

Filer och innehåll
Utbredningsfil Innehåll
index_5km_1200 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 12 00
index_5km_1330 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 13 30
index_5km_1415 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 14 15
index_5km_1500 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 15 00
index_5km_1545 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 15 45
index_5km_1630 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 16 30
index_5km_1715 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 17 15
index_5km_1800 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 18 00
index_5km_1845 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 18 45
index_5km_2015 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 20 15
index_5km_2145 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 21 45
index_5km_2315 (zip, nytt fönster) Utbredning av indexrutorna i Sweref 99 23 15