Planer och utfall för produktionen

Lantmäteriets årliga produktion redovisas i våra planer och utfall. Lantmäteriet har även långsiktiga planer som visar uppdateringsintervallen över olika områden.

Så här hittar du planer och utfall

Du hittar planer och utfall under respektive produkt i produktlistan i olika format, bland annat i form av webbkartor samt pdf-dokument.

Ta del av produktlistan.

Hitta webbkartor som visar produktionsstatus för:

Kommuner och andra organisationer som väljer att samverka med Lantmäteriet kan redovisa sin produktion av flygfoto och laserskanning i webbportalen Samverkan planer och utfall - Flygfoto och laserskanning. Du kan söka information om planer och utfall för flygfoto och laserskanning via informationssidan kring denna samverkan.

Jag vill:


Sök information i tjänsten GeoLex

I e-tjänsten GeoLex, som du hittar högst upp på denna sida, kan du söka information om flygbilder och ortofoton.

Ta del av hjälp och tips för Geolex.


Vanliga frågor och svar 

Läs vanliga frågor och svar om: