Samverkan planer och utfall – Flygfoto och laserskanning

Information om planer och utfall från Lantmäteriet, kommuner och andra organisationer som vill synliggöra sina planer och utfall för flygfoto och laserskanning. 

 

Sök information om planer och utfall för flygfoto och laserskanning från Lantmäteriet,  kommuner och andra organisationer.

Följande webbläsare rekommenderas: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer 11, inte i kompatibilitetsläge, Safari.

Handledningen beskriver hur du använder de olika delarna av tjänsten.

Vill du bidra?

Du som från kommun eller annan organisation kan bidra med information/planer och utfall i tjänsten, se exempel på formulär och shapefil för leverans av er information.

Exempelfil (zip)

Fyll i formuläret och skicka till visning.utfall@lm.se

Har du synpunkter på tjänsten är du välkommen att kontakta oss på samma adress.