Vandringsleder

Lantmäteriet samverkar med Naturvårdsverket, Sveriges kommuner och andra ledansvariga aktörer, med syftet att ta fram aktuell och kvalitetssäkrad geografisk information om Sveriges vandringsleder.

Ökat behov av information om vandringsleder

På senare år har intresset för friluftsliv i Sverige varit på framfart och på grund av detta finns ett ökat behov för kartor med aktuell information om vandringsleder. Naturvårdsverket har ett övergripande uppdrag som samordnare i det nationella arbetet med vandringsleder, både de statliga lederna i fjällvärlden samt vandringsleder i låglandsterräng, och arbetar med att upprätthålla ett nätverk samt skapa en arena för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer och intressenter.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du ta del av mer information om vandringsleder i fjällen (öppnas i nytt fönster) och i låglandsterräng (öppnas i nytt fönster).

Lantmäteriets roll 

Lantmäteriets roll är att säkerställa att uppdatering av de nationella databaserna fungerar via samverkan med de aktörer som har aktuell information gällande vandringsleder. Förutom Naturvårdsverket och Sveriges 290 kommuner så har Lantmäteriet även kontakt med Länsstyrelser, regioner, stift inom Svenska kyrkan och andra långledsansvariga (T.ex. Skåneleden, Smålandsleden).

Lantmäteriet definierar vandringsleder som minst 10 km långa, väl markerade i fält och främst ämnade för fotvandring. Även vindskydd och raststugor längs lederna redovisas i kartan. Dessa objekt är svåra att kartlägga med det huvudsakliga insamlingsverktyget, visuell tolkning av flygbilder. Genom samverkan direkt med aktörerna som förvaltar och ansvarar för vandringsleder så möjliggörs mer effektiv ajourhållning av förändringar som sker och med en högre kvalitet.