Sveriges riksgränser

Sverige har riksgräns på land mot Norge och mot Finland och deras sträckningar behöver vara tydliga i terrängen.

Treriksröset,  arbetande personal från Lantmäteriet
Vid Treriksröset möts Sveriges riksgränser mot Norge och Finland. Riksgränsen mot Norge ses över 2020–2024 och under 2022 restaurerade personal från Lantmäteriet Treriksröset. 18 augusti 2022 inspekterade Sveriges, Norges och Finlands gränskommissioner restaureringen med deltagande av generaldirektörerna för Lantmäteriet och norska Kartverket Susanne Ås Sivborg och Johnny Welle. Foto: Dan Norin.

Riksgränsernas definition

Riksgränserna på land går inte bara fram på själva landbacken, utan även i sjöar och vattendrag. På landbacken definieras gränslinjen av uppförda riksrösen. Dessa utgörs vanligen av stora stenrösen, men kan också vara markerade på andra sätt som rör i gjutning, dubbar, borrhål, naturstenar, minnesmärken eller träpålar (med skylt). För att ytterligare tydliggöra gränsens sträckning används även andra gränsmärken med liknande markeringar, vilka dock inte definierar gränsens läge. Dessutom förbinds gränsmärkena (under trädgränsen) med en fem meter bred upphuggen gränsgata.

Återkommande översyner

Med jämna mellanrum behöver det göras ett mer omfattande riksgränsarbete i form av en översyn av respektive riksgräns. Vid dessa tillfällen som infaller ungefär vart 25:e år för respektive riksgräns utser Sveriges regering en gränskommission vid Lantmäteriet som genomför översynen tillsammans med en motsvarande gränskommission i Norge eller Finland. För närvarande pågår en översyn av riksgränsen mellan Sverige och Norge 2020–2024. Du hittar mer information om detta projekt i menyn.

Se en kort film från översynen av riksgränsen mellan Sverige och Norge 2020–2024: