Riksgränsen Sverige-Norge

Riksgränsen på land mellan Sverige och Norge går från Idefjordens västra strand i Bohuslän upp till Treriksröset. Denna gräns är den längsta på land i Europa. Den är sammanlagt ca 1620 kilometer lång och går genom mycket skiftande landskapstyper.

Stenmarkering riksgränsen mellan Sverige och Norge. Fotograf Tor Erik Bakke.
Riksröse B på riksgränsen mellan Sverige och Norge är beläget på bergen ovanför Idefjorden. Foto: Tor Erik Bakke, Kartverket.

Gränsens karaktär

Den sydligaste delen av riksgränsen mellan Sverige och Norge från Idefjorden upp till norra Värmland kan beskrivas som en historisk kulturgräns. Den har en hel del naturgeografiska inslag som insjöar och bäckar, i vilka riksgränsen går i buktade linjer. Det är endast i denna sydliga del som sådana kroklinjer förekommer. Den nordligaste delen följer nära vattendelaren som en geometrisk konstruktion av rätlinjer, medan mellandelen har en blandning av de olika karaktärerna. En ungefärlig fördelning över de naturtyper gränsen passerar är:

  • 860 km kalfjäll
  • 570 km skog- och buskområden
  • 170 km sjöar och vattendrag
  • 20 km odlad mark.
Skyltmarkering riksgränsen mellan Sverige och Norge. Fotograf Tor Erik Bakke.
Foto: Tor Erik Bakke, Kartverket.

Omtalad redan på 1000-talet

Riksgränsen mellan Sverige och Norge finns omtalad redan på 1000-talet i Olav den heliges saga. Bohuslänsgränsen fastlades 1661 genom något som kallas Nasselbackatraktaten, som främst är baserad på freden i Roskilde 1658. Resterande del av gränsen ända upp till Treriksröset behandlas i den utförliga Strömstadstraktaten från 1751. Denna traktat behandlar för övrigt även en stor del av den nuvarande riksgränsen mellan Norge och Finland.

Riksrösen definierar gränsen

Under gränsläggningen som följde efter Strömstadstraktaten uppfördes 293 riksrösen. Dessa har vid gränsöversyner under århundradena kompletterats med nya riksrösen och andra gränsmärken och några har även tagits bort. Efter översynen 1984–1987 finns det 642 riksrösen och 11 omarkerade brytpunkter i den officiella beteckningsserien. Av de 642 riksrösena är 612 stenrösen, varav några mer eller mindre ständigt står under vatten. Övriga 30 riksrösen är huvudsakligen markerade genom naturstenar, minnesmärken och träpålar (med skylt).

Översyn av riksgränsen

För närvarande pågår en översyn av riksgränsen mellan Sverige och Norge 2020–2024. Du hittar mer information om detta projekt i menyn.