Fastighetsgränsernas lägesnoggrannhet – handlingsplan

Fastighetsgränser och gränsmärken har stor betydelse för markens användning i samhället. De är skiljelinjen mellan fastigheter och går mellan de gränspunkter som beslutats vid en lantmäteriförrättning, markerats genom gränsmarkeringar på marken och redovisats på kartan.

Gränserna bestämmer fastighetens omfattning på marken och vad man äger. Att veta gränsens läge och vad man får och inte får göra med den eller nära den är viktigt vid till exempel fastighetsköp, bygglov, skogsavverkning, jakt, fiske, uppsättning av staket och plantering av häckar.

Kraven ökar på gränspunkternas korrekthet och tillförlighet i den digitala kartan och en handlingsplan med prioriterade aktiviteter har tagits fram under 2021. Planen utgör ett steg i att lyfta informationens kvalitet för att stödja digital transformation och ett hållbart samhälle.

Läs Handlingsplanen för Fastighetsgränsernas lägesnoggrannhet (pdf, nytt fönster).

Läs mer om det informationsblad som Lantmäteriet tagit fram gällande kvalitén på fastighetsgränser i grundkartan vid planläggning.

Kvalitén på fastighetsgränser i grundkartan vid planläggning

Ta del av informationsfilmer rörande oklara gränser i registerkartan