Kvalitén på fastighetsgränser i grundkartan

Lantmäteriet har tagit fram ett informationsblad om kvalitén på fastighetsgränser i grundkartan.

Kvalitén på fastighetsgränser i grundkarta (pdf, nytt fönster).

Om informationsbladet

Syftet med informationsbladet är att tydliggöra hur du som arbetar med att ta fram grundkarta bör tänka när det gäller kvalitén på fastighetsgränser. Bakgrunden till informationsbladet är att det har kommit frågor om fastighetsgränsers kvalité från olika kommuner i samband med arbetet kring digitala detaljplaner och tillämpningen av de riktlinjer som finns i handboken, HMK – Digital grundkarta 2021 (pdf, nytt fönster).

Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring digital grundkarta.