Samverkansgrupp SKR-Lantmäteriet

Samverkansgruppen mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Lantmäteriet arbetar dels med utveckling och fördjupning av samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet, dels med förvaltning av gällande verksamhetsplan och normalavtal.

Aktuellt samarbete

Ett aktuellt samarbete är projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess som är en grundförutsättning för nationell tillgänglighet till enhetlig och öppen information för alla aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. Bland annat vid planering, fastighetsbildning och bygglovshantering.

Gruppens representanter

Samverkansgruppen består av representanter från SKR, kommunerna och Lantmäteriet.

Nuvarande bemanning är enligt följande:

 • Peter Haglund, SKR 
 • Ann-Sofie Eriksson, SKR 
 • Marianne Leckström, SKR
 • Lars Robertsson, Borlänge kommun
 • Cecilia Gran, Malmö stad (repr. för KLM)
 • Tove Elvelid, Lantmäteriet
 • Anders Sandin, Lantmäteriet
 • Marika Ström, Lantmäteriet
 • Gunnar Ersbo, Lantmäteriet
 • Marcus Ygeby, Lantmäteriet
 • Ulf Eriksson, Lantmäteriet - sekreterare
 • Magnus Forsberg, Lantmäteriet
 • Anton Stampe, Lantmäteriet

Ordförandeposten rullar årsvis och under 2021 har SKR den rollen.

Kontaktpersoner

Marianne Leckström, SKR
Ulf Eriksson, Lantmäteriet

Mötesanteckningar

Anteckningarna från samverkansgruppen presenteras i pdf-format och öppnas i nytt fönster om inget annat anges.

2022

2021

2020

Gällande verksamhetsplan och normalavtal

Verksamhetsplan 2022 (pdf, nytt fönster).

Uppföljning Verksamhetsplan 2022 (pdf, nytt fönster).

På SKRs sida hittar du gällande normalavtal mellan SKR och Lantmäteriet.

SKR - Samverkan mellan Lantmäteriets och Sveriges Kommuner och Regioner (nytt fönster).