Kommunsamverkan

Sveriges kommuner och Lantmäteriet samverkar på olika sätt inom det svenska lantmäteriområdet.

Samverkansmöte mellan Lantmäteriet och kommunerna

Lantmäteriets Gd Susanne Ås Sivborg bjöd den 3 december in landets 290 kommuner till dialog med fokus på hur samverkan kan vidareutvecklas genom att dela erfarenheter, behov och utmaningar. Lantmäteriet och kommunerna har båda viktiga roller för en digital samhällsbyggnadsprocess, där samverkan är viktig för att uppnå effektivare planerings-, fastighetsbildnings- och bygglovsprocesser.

- Vi behöver ha en gemensam syn på våra olika roller i samhället och i arbetet att utveckla en ny samverkansmodell, säger Susanne Ås Sivborg.

Det var ca 100 personer från kommunerna som deltog på plats i Stockholm och minst lika många på distans via webbsändning. Det var bra inledande genomgångar och ett stort engagemang i gruppdiskussionen med många inlämnade synpunkter på möjligheter och utmaningar gällande  samverkan för en digital samhällsbyggnadsprocess.

Program

  • Uppföljning från träffen med KLM i juni
  • Samverkan för en effektiv samhällsbyggnadsprocess
  • Detaljplane- och bygglovsprocessen
  • Fastighetsbildningsprocessen
  • Gruppdiskussion – Samverkan för en effektivare samhällsbyggnadsprocess
  • SKR reflekterar över dagen och Avslutning

Fortsatt arbete med sammanställning och omhändertagande av synpunkter och idéer samt framtagande av ny samverkansmodell sker i Samverkansgrupp SKR-LM med representanter från kommunerna, SKR och Lantmäteriet.

Samlade presentationer, synpunkter och filminspelningar från samverkansmötet


Samlat under rubriken Kommunsamverkan hittar du information och/eller stöd för ditt arbete, till exempel;