Plangranskning

Här kan du läsa om plangranskning.

Handlingar skickas till Registrator under planprocessen

Handlingar som avser detaljplaner under följande skeden i planprocessen:

  • planprogram,
  • samråd,
  • granskning eller
  • antagande

med tillhörande dokument*, exempelvis plankarta och planbeskrivning, ska skickas till: registrator@lm.se.

Det finns möjlighet att skicka handlingarna via vanlig post, men vi föredrar om handlingarna skickas digitalt. Alternativ postadress:

Lantmäteriet
Registrator
801 82 GÄVLE

*Kommunen behöver inte skicka in fastighetsförteckningen eftersom det normalt sett inte är en handling som vi granskar. Skulle det finnas behov av fastighetsförteckningen, så hör vi av oss.

Läs mer om hur planer som har fått laga kraft ska hanteras.

Detta ingår i Lantmäteriets plangranskning

I filmen förklaras vad som ingår i Lantmäterimyndigheternas samrådsansvar vid granskning av detaljplaner.