Laserskanning för skogliga grunddata

Regeringen har tilldelat Skogsstyrelsen 12 miljoner kronor årligen för uppdatering och utveckling av skogliga grunddata med hjälp av laserskanning. 

Av tilldelade medel disponerar Lantmäteriet 10 miljoner kronor för insamling av laserdata. I uppdraget ingår även lagring och tillhandahållande av laserdata.

Insamlade laserdata tillhandahålls som öppna data i produkten Laserdata Nedladdning, skog.

På Skogsstyrelsen hemsida kan du läsa mer om skogliga grunddata.

Läs mer om regeringsuppdraget (pdf)