Nationell strandlinje

Sedan 2005 driver Sjöfartsverket och Lantmäteriet tillsammans projektet Nationell strandlinje (NSL) som ska bygga upp, ajourhålla och förvalta en gemensam och grundläggande version av Sveriges strandlinje. Uppbyggnadsfasen blev klar i början på 2020, och arbetet fortsätter nu med ajourhållning och förvaltning.

Förhållanden mellan land och vatten är inte beständiga. Över tiden förändrar landhöjning, människans ingrepp och erosion både strandlinjer och djupförhållanden. Samtidigt förfinas vår mätteknik och gamla uppgifter kan visa sig vara felaktiga.

NSL har byggts upp överallt där yrkessjöfart bedrivs. Därför omfattar projektet förutom Sveriges kust även de största sjöarna; Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren, samt Göta kanal. Principen bygger på att man utgått ifrån Lantmäteriets mest detaljerade beskrivning av strandlinjen. Utifrån den har Lantmäteriet genomfört en tilläggskartering av objekt som bryggor, pirar, avbärare, ledverk och andra specifika objekt som inte ursprungligen ingår i Lantmäteriets kartering. 

Därefter har Sjöfartsverket korrekturläst det karterade materialet och eventuella justeringar gjordes innan det slutligen checkas in. Det är ett precisionsjobb att i en stereomodell kunna mäta de olika objekten. Svårast är att avgöra hur mycket en sten sticker upp ovanför vattenytan och därefter klassa den rätt. Är det en bränning eller en övervattenssten?

NSL-objekten ingår som en del av topografin i produkten Topografi 10 Nedladdning, vektor Objekten finns uppdelade på ett antal olika informationsskikt och kan inte tillhandahållas separat.

Du hittar mer information om NSL på Sjöfartsverkets webbplats (nytt fönster).