Smartare samhällsbyggnadsprocess

Lantmäteriet arbetar i samverkan med bland annat Boverket, Länsstyrelserna och SKR (Sveriges kommuner och regioner) för en smartare samhällsbyggnadsprocess.

För att uppnå en smartare samhällsbyggnadsprocess är tillgänglighet till nationell, enhetlig och öppen information för alla aktörer i processen en grundförutsättning.

Besök webbsidan för Smartare samhällsbyggnadsprocess (nytt fönster) för att ta del av vad som pågår samt ta reda på vad du kan göra för att bidra till en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Läs även mer kring den Nationella geodataplattformen (nytt fönster) som möjliggör åtkomst till nationellt standardiserad grunddata i olika processer i samhället.