Redovisning av genomförandeavtal i planbeskrivning

Här hittar du information och exempel kring redovisning av exploateringsavtal och markanvisningar (så kallade genomförandeavtal) i planbeskrivningen.

Bakgrund och framtagning av material

Materialet är framtaget inom ramen för Lantmäteriets projekt ”Närmare kontakter med planförfattarna angående redovisning av exploateringsavtal och markanvisningar”. Bakgrunden till projektet är att Lantmäteriet sett ett behov av information och exempel som stöd till kommuner för att deras redovisning ska uppnå rätt kvalité.

Filmen, bildspelet och exemplen är tänkta som stöd och vägledning till den som arbetar med att ta fram planbeskrivningar.

Film om redovisning av genomförandeavtals innehåll och konsekvenser

Ta del av bildspelet och tillhörande talmanus som förklarar redovisning av exploateringsavtal och markanvisningar i planbeskrivningar (pdf, nytt fönster).

Goda exempel på redovisning av exploateringsavtal

Vi har tagit fram tre olika exempel på redovisningar: