Beställning av fastighetsförteckning

Fastighetsförteckningen innehåller alltid berörda fastigheter, lagfarna eller taxerade ägare, registrerade samfälligheter, anläggningssamfälligheter, ledningsrätter, officialrättigheter, inskrivna avtalsrättigheter, allmänna vägar, fornlämningar samt planer och bestämmelser inom planområdet.

Innan du beställer

Beställningen avser detaljplan, vägplan, järnvägsplan med mera. Förteckningen levereras i pappersformat och debitering utgår med 900 kr per timme plus moms.

Vid frågor, kontakta Lantmäteriets kundcenter.

Observera att formuläret nollställs efter 20 minuters inaktivitet.

Beställning av fastighetsförteckning

*) markerar obligatoriska fält

Beställare (dokumentmottagare)

Fakturamottagare

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på webbplatsen www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771‑63 63 63.