Riksgränsen Sverige-Finland

Riksgränsen på land mellan Sverige och Finland går från Treriksröset ner till Haparanda och ut genom Haparanda skärgård samt en kort sträcka på ön Märket i Ålands hav. Denna gräns följer huvudsakligen djupfårorna i Könkämäälven, Muonioälven och Torneälven.

Riksröse 65b/66b på riksgränsen mellan Sverige och Finland är beläget på ön Kataja i Haparanda skärgård. Foto: Marko Sievänen, Metsähallitus/Forststyrelsen.

Var går riksgränsen?

Riksgränsen mellan Sverige och Finland går förutom i älvar och i de sjöar dessa älvar passerar även fram på landbacken. Dessa ställen inskränker sig till en kort sträcka vid Treriksröset, ett avsnitt runt Haparanda, några öar i Haparanda skärgård samt passagen av ön Märket i Ålands hav.

Den senaste översynen

Den senaste översynen av riksgränsen mellan Sverige och Finland gjordes 2006. Stig Jönsson var svensk gränsöverkommissarie och Stefan Gustafsson var svensk gränskommissarie. Sedan dess har visst underhåll av gränsen skett och i samband med restaureringen av Treriksröset under 2022 åtgärdades även de tre riksrösen som ligger i dess omedelbara närhet.