API-portalen

I API-Portalen har du som användare av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till.

Vad kan jag göra i API-portalen?

Som inloggad användare kan du se och hantera de tjänster du har åtkomst till, skapa behörighetsnycklar, skapa behörighetsgrupper samt se användningsstatistik.

API-Portalen finns för både produktionsmiljön och verifieringsmiljön för våra direktåtkomsttjänster. Du loggar in i respektive miljös API-Portal för att hantera tjänster och behörighet för just den miljön.

Hjälp med API-portalen

På hjälpsidan till den nya API-portalen kommer vi att dokumentera kända förändringar i beteendet mellan de olika versionerna.

API-portalens hjälpsida (nytt fönster).