Så fungerar tjänsterna för direktåtkomst

Här beskriver vi hur tjänsterna för direktåtkomst fungerar.

Två typer av frågor i varje tjänst

Varje tjänst har normalt två typer av frågor (funktioner): hitta och hämta. Undantag förekommer.

Hitta

En illustration av funktioner och innehåll, det vill säga fråga och svar där "hämta belägenhetsadress" har använts som exempel. Klicka på bilden för att göra den större.

Fråga görs med olika sökkriterier som till exempel geometri eller fritext. Som svar får man referenser till de objekt som berörs av sökkriterier. Referenser (objektidentiteter) kan sedan användas för att hämta information om objektet.

Hämta 

Fråga görs med objektidentitet. Som svar får man information om objekt inom det urval som har efterfrågats. I vissa fall ingår även referenser till andra objekt i svaret.

Vad innehåller produktbeskrivningarna?

I produktbeskrivningarna finns specifika illustrationer som visar hur informationen hänger ihop, hur frågor ställs och vilken information som ges i svaret.