Bildförsörjningsprogram

För att täcka olika samhällsbehov när det gäller tillgång till aktuell bildinformation för planering och uppföljning har vi ett nationellt bildförsörjningsprogram. 

I vårt nationella bildförsörjningsprogram ingår att årligen ta fram en flygfotoplan som följer den långsiktiga rikstäckande flygfotoplanen. Det gör det möjligt för användare att kunna förutse när i tid ett visst område kan bli fotograferat nästa gång. Den långsiktiga flygfotoplanen visar också vilken upplösning de olika områdena flygfotograferas med.

En tredjedel av Sverige fotograferas varje år

Målsättningen är att fotografera cirka 30% av Sveriges yta varje år, cirka 20% av landet med 0,15 m upplösning och cirka 10% med 0,37 m upplösning. 

Flygfotograferingen startar i mitten av april och pågår till september. 

Fotografering från söder till norr

Fotograferingen startar i södra Sverige och fortsätter norrut i takt med att snön försvinner och vädret tillåter. Det innebär normalt att stora områden i söder och längs norrlandskusten blir fotograferade tidigt på säsongen, före lövsprickningen.

För att täcka behoven av bilder även efter lövsprickning är ambitionen att alternera mellan tidig och sen flygfotografering för dessa områden som flygfotograferas med tätare mellanrum.

Planer och utfall 

Redovisningen av planer och utfall hittar du på respektive produktsida:

Kommuners centralort i upplösning 0,15 m/pixel

Flera kommuner ligger inom området som flygfotograferas med 2 års intervall där hela området flygfotograferas med 0,15 m/pixel. De kommuner som ligger i området som flygfotograferas med ett intervall på mellan 4-10 år, som normalt flygfotograferas med 0,37 m/pixel, kan välja ett område i sin kommun att flygfotograferas med 0,15 m/pixel.

Läs mer om planen för flygfotografering av tätorter med högre upplösning.