Stråköversikter

Översikterna redovisar bland annat stråkens sträckning och beteckning samt läget för de exponerade bilderna.

Översikterna är indelade i editioner

Stråköversikterna har indelats i olika editioner och fyra av dessa - Edition A, Edition B, Edition D och Edition E - har skannats och redovisas som DjVu-filer. Sammantaget omfattar de tre editionerna A, D och E perioden 1929-2002. Edition B omfattar perioden 1960-2003.

Varje stråköversikt innehåller normalt några års flygfotografering, vilket framgår av filnamnet. Stråköversikterna i skala 1:100 000 utgörs av en storruta enligt den indelning som användes i den topografiska kartläggningen, t ex 13H.

Innehållet i editionerna

Innehållet i de olika editionerna är:

  • Edition A - Normalhöjd 4 600 m från 1960 och senare. En storruta per översikt i skala 1:100 000.
  • Edition B - På beställning utförda flygfotouppdrag från varierande flyghöjd. Fotograferingsår 1960 och senare. En storruta per översikt i skala 1:100 000.
  • Edition D - Flyghöjd över 6000 m; i huvudsak 9 200 m (höghöjd) och 13 200 m (överhöghöjd) från 1969 och senare. Flera storrutor per översikt i skala 1:250 000.
  • Edition E - Flygfotograferingar utförda före 1960. En storruta per översikt i skala 1:100 000.

Om DjVu-filer.

Snabblänkar till de olika raderna

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 /
21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32

Rad 1

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 2

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 3

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 4

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 5

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 6

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 7

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 8

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 9

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 10

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 11

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 12

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 13

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 14

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 15

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 16

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 17

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 18

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 19

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 20

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 21

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 22

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 23

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 24

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 25

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 26

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 27

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 28

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 29

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 30

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 31

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E

Rad 32

Edition A

Edition B

Edition D

Edition E