Höjddata

Här besvarar vi frågor som Lantmäteriet får inom området höjddata.

Nya frågor som är vanligt förekommande eller på annat sätt av allmänt intresse läggs successivt till i frågelistan.

Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta geodatasupport@lm.se

Leverans- och beställningsfrågor

Frågor och svar om höjddata

Laserdata tillhandandahålls i produkterna:

Laserdata Nedladdning, NH är en rikstäckande ögonblicksbild och det finns ingen plan för uppdatering.

Laserdata Nedladdning, skog uppdateras kontinuerligt genom regelbunden skanning. Produktionsplaner och produktionsstatus finns på sidan Planer och utfall.

Vissa material reflekterar inte en tillräckligt stark retursignal till laserskannern vilket kan innebära att registrering av punkter på svarta hustak saknas.

Även takets vinkel i förhållande till laserskannern kan påverka om det blir någon registrering av data eller inte.

Vattenytor eller våta objekt samt mörka ytor (t ex nylagd asfalt) är andra exempel på ytor där registrerade punkter i laserdata kan saknas.

Mer information om fullständighet (punkttäthet/täckning) finns i Kvalitetsbeskrivning laserdata.

Den nationella höjdmodellen täcks inte av anslag och därför tas avgift ut för användning.Enligt §30 i Förordning med instruktion för Lantmäteriet (SFS 2009:946) ska Lantmäteriet ta avgifter för att täcka kostnader för uttag, expediering samt förvaltning av information och IT-system (uppbyggnad, uppdatering, utveckling samt drift av system, databaser och information).

Nationella höjdmodellen är en rikstäckande markhöjdmodell som tillhandahålls i produkterna 

Markhöjdmodellen uppdateras kontinuerligt med punktmoln från luftburen laserskanning samt med flygbildsbildmatchning. Mer information om produkterna samt produktionsstatus finns på respektive produktsida.

Planeringen för laserskanning skog ses över och uppdateras inför varje år. Den senaste planen samt produktionsstatus (utfall) finns på Planer och utfall.

Laserdata Nedladdning, NH:Punktmolnet är en ögonblicksbild och det finns ingen plan för uppdatering.

Laserdata Nedladdning, skog:Skanningen kommer ske regelbundet och planen är att skanna samma område igen efter ungefär sju år. Produktionsplaner och produktionsstatus finns på sidan Planer och utfall.

Nationell markhöjdmodell:Nationell markhöjdmodell som tillhandahålls i produkterna Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+Markhöjdmodell Nedladdning, grid 50+ nh, Markhöjdmodell VisningMarkhöjdmodell Nedladdning, Markhöjd Direkt uppdateras kontinuerligt med punktmoln från luftburen laserskanning samt med flygbildsbildmatchning. Beskrivning av dessa båda metoder finns i dokumentet Kvalitetsbeskrivning nationell markhöjdmodell. Produktionsplaner och produktionsstatus finns under Planer och utfall på respektive produktsida.

Ythöjdmodell Nedladdning, från flygbilder:Produktionen följer Lantmäteriets bildförsörjningsprogram. Nya data fylls på årligen allteftersom nya flygbilder blir tillgängliga. Produktionsstatus finns på Planer och utfall – Ythöjdmodell Nedladdning, från flygbilder.

I Lantmäteriets e-tjänst Min karta kan man se höjdvärden för enskilda punkter över hela landet genom att vänsterklicka i kartan. Man kan även vända sig till någon av Lantmäteriets återförsäljare av Höjd- och laserdata för att få hjälp.

Lantmäteriet tillhandahåller inte höjdkurvor ur nationella höjdmodellen. Höjdkurvor kan dock genereras ur markklassade laserdata eller grid med hjälp av lämpliga programvaror.Har man själv inte kunskap eller tillgång till sådana kan man vända sig till någon av Lantmäteriets återförsäljare av geodata för att få hjälp.

Konvertering av LAZ-fil till LAS-fil med LAStools

Ladda ner LAStools från https://rapidlasso.com/lastools/ (öppnas i nytt fönster).OBS! las2las är öppet att använda men några andra av verktygen i lastools är inte det.

  1. Välj ”DOWNLOAD”
  2. Längst ner i webbläsaren visas LAStools.zip
  3. Välj ”Visa i mapp”
  4. Högerklicka på filen i utforskaren och välj ”Extrahera alla”
  5. Gå till katalog ..\LAStools\LAStools\bin

Där ligger programmet las2las.exe som kan användas för konverteringen.

Starta kommandotolken för att konvertera och skriv in följande på samma rad

  1. Sökväg till programmet
  2. -i
  3. Sökväg till och namn på infilen (LAZ-filen)
  4. -o
  5. Sökväg till och namn på utfilen (LAS-filen)

..\LAStools\LAStools\bin\las2las.exe -i ‘filnamn’.laz -o ‘filnamn’.las

Om det är många filer som ska konverteras:

..\LAStools\LAStools\bin\las2las -i *.laz -o *.las

Det finns även andra program som kan användas t.ex. libLAS eller LASzip.

Hämta programmet libLAS (öppnas i nytt fönster)

Hämta programmet LASzip (öppnas i nytt fönster)