Ythöjdmodell Nedladdning, från flygbilder

Ythöjdmodell Nedladdning, från flygbilder består av höjdsatta punkter skapade från flygbildsmatchning, med eller utan färg. Tidigare hette produkten Ytmodell från flygbilder.

Kort om produkten

Ythöjdmodell är en typ av höjdmodell som beskriver vad som syns från luften. Ovansidan av vegetation, byggnader och annat ovanpå marken finns med (till skillnad mot en terrängmodell där sådant är borttaget).

På öppen mark, där det inte finns vegetation, byggnader eller annat, visar ythöjdmodellen markytan. Punkterna som utgör ythöjdmodellen är inte en tredimensionell svärm med punkter, utan det är ett lager höjdsatta punkter (2,5D-modell).

Ythöjdmodellen innehåller höjdsatta punkter skapade från flygbildsmatchning. Produkten finns i två varianter: Ythöjdmodell Nedladdning, från flygbilder i färg samt Ythöjdmodell Nedladdning, från flygbilder, som levereras utan färgsättning. Till produkten levereras metadata.

Läs mer om bildmatchning (pdf, nytt fönster).

Geografiskt urval: Indexrutor (2,5 x 2,5km), polygon, utsnitt med min/max-koordinater, län, kommun, Sverige.
Leveransformat: GeoTIFF (LZW-komprimerad)
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM

Användningsområden

Ythöjdmodellen har flera användningsområden, till exempel kan den användas för att höjdsätta data till 3D, beräkna skogstillväxt, hitta förändringar eller simulera hur gasutsläpp färdas.

Så ofta uppdateras informationen

Produktionstakten följer Nationella bildförsörjningsprogrammet. Nya data fylls på allteftersom nya flygbilder blir tillgängliga med cirka 1/3 av Sverige varje år.

Vilka områden som finns att beställa från respektive flygfotoår redovisas under fliken Planer och utfall.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska:

Gällande version

Planer och utfall

Produktionen följer Nationella bildförsörjningsprogrammet och nya data fylls på årligen allteftersom nya flygbilder blir tillgängliga.

Produktionsstatus

Produktionsstatus uppdateras varje dygn och redovisar vilka områden som finns färdiga att beställa från respektive flygfotoår samt vilken upplösning respektive område har.

Saknade ytor

Vid matchningen av bilder över områden som till stor del är täckta av vatten, d.v.s. vissa sjöar och i skärgårdsmiljö, kan ytor saknas. Det innebär att en del öar, skär och uddar inte kommer med i ythöjdmodellen. Var saknade ytor finns framgår av shapefilerna nedan samt i pdf:en med produktionsstatus.

Shape-filerna redovisar:

  • Saknade ytor-indexrutor (visar rutor inom vilka det finns saknade ytor).
  • Saknade ytor-polygoner (visar den exakta utbredningen av saknade data).

Demodata

Ythöjdmodellen skapas genom digital bildmatchning i flygbilder. Punkterna ligger regelbundet utplacerade med punktavstånd enligt angiven upplösning.

3D-demo, ythöjdmodell från flygbilder (användarhandledning i tjänsten, nytt fönster).

Hämta önskade demofiler direkt från produktlänkarna på denna sida eller gå till samlade
demodata (nytt fönster) alternativt samlade demodata på FTP-platsen (nytt fönster).

Gällande version
Demodata Format Innehåll Aktualitet flygfoto
Indexruta 650_56_2575
Demodata (zip 619 MB) GeoTIFF (LZW-komprimerad) Ythöjdmodell med
0,25 m upplösning
Färgsättning 4-kanall
juni 2021

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. 

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du tjänsten Geotorget.

Läs mer om hur du beställer och andra funktioner i Geotorget.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Läs mer om vad som gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.