Markhöjdmodell Nedladdning, grid 50+

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 50+ innehåller höjdvärden på marken i ett grid (rutnät) med 50 m mellanrum. Tidigare hette produkten Höjddata, grid 50+.

Kort om produkten

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 50+ finns i två varianter, dels från nationella höjdmodellen och dels från gamla höjddatabanken. För att särskilja varianterna åt har filerna olika prefix; nh för Grid50+ som baseras på nationella höjdmodellen och hdb för Grid50+ som baseras på gamla höjddatabanken.

Höjdmodellen kan användas för att:

  • generera höjdkurvor och för att ta fram digitala terrängmodeller som avbildar landskapet i tre dimensioner
  • göra översiktliga beräkningar och analyser vid presentationer av höjdskikt och terrängskuggning i kartor
  • göra tyngdkraftsbestämningar
  • göra geometrisk korrigering av satellitbilder.

Produkten ger också värdefull information vid ruttplanering. Genom att lägga till höjddata till exempelvis den information som finns i Topografi 100 Nedladdning, vektor, kan man räkna fram en mer exakt färdväg.

Geografiskt urval: Indexrutor (100 x 100 km), län, Sverige. 
Leveransformat: GeoTIFF (LZW-komprimerad), ASCII-tabell
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM

Så ofta uppdateras informationen

Grid 50+ NH uppdateras löpande utifrån justeringar som görs i markhöjdmodellen.

Hämta produkt

Produkten tillhandahålls som öppna data och beställs via Geotorget.

Under en övergångsperiod hämtas äldre versioner via (ftp).

Hämta öppna geodata via ftp (nytt fönster)

För att hämta via ftp behöver du ha ett användarkonto.

Skapa ditt användarkonto (ftp, nytt fönster)

Har du glömt ditt användarnamn (nytt fönster) eller ditt lösenord (nytt fönster)?

Här beskrivs mer om hur du hittar indexrutor du önskar ladda ner via ftp.