Kartprodukter

Här hittar du svar på vanliga frågor om Lantmäteriets kartprodukter.

Frågor och svar

Text visualiseras bäst i skalintervallet 0-1:10 000. Lösning för att texten inte ska "tryckas" ihop i skala mellan 1:10 000 -1:20 000 är att låsa skalan i 1: 10 000 genom att använda hänglåset till höger om skalan.

Ställ in referensskalan i ditt projekt i ArcMap eller ArcGIS PRO.

Gör så här:

Zooma in till nedan rekommenderade skalorna för de olika produkterna och högerklicka på ”Layers” i ArcMap/PRO, därefter i ArcMap välj ”Reference Scale” och sedan ”Set Reference Scale”.

I PRO välj, direkt vid högerklick på, ”Map”/“Layers” “Set Referens Scale”.

Vi rekommenderar följande referensskalor:

  • Topografi 10, Fastighetsindelning, Markreglerande bestämmelse, Rättighet: 1:10 000
  • Topografi 50: 1:25 000
  • Topografi 100: 1:50 000
  • Topografi 250: 1:100 000
  • Topografi 1M: 1:500 000

Kontrollera att du använder den senaste versionen av din GIS-programvara när du öppnar geodataprodukter i GeoPackage format.

I beställningssystemet ska du ange koordinaterna för det önskade området i SWEREF 99 TM även om du beställer Web Mercator. Här kan du få hjälp med koordinattransformation (nytt fönster).

När geodataprodukter levereras i shape-format kan LyrAdmin.mxd, användas tillsammans med ArcGIS 9.x och 10.x för att koppla ihop de levererade shape-filerna med rätt lager i .lyr-filen.

LyrAdmin för version 9.x:

Användarhandledning LyrAdmin 9 (pdf, nytt fönster).

Lyradmin9 (mxd, nytt fönster).

LyrAdmin för version 10.x:

Användarhandledning LyrAdmin 10 (pdf, nytt fönster).

Esri´s webbplats (nytt fönster)

Ett antal produkter har stilfiler för QGIS, dessa hittar du på respektive produktsida.

Om du inte hittar stilfiler där så har QGIS Sverige samlat gml. stilfiler för att sätta manér på Lantmäteriets vektoriserade kartor i QGIS. Filerna finns att hämta från deras Github sida (nytt fönster) som även går att nås härifrån (nytt fönster).

Vid behov av denna information kontaktas fortsättningsvis Sjöfartsverket, besök Sjöfartsverkets webbsida för produkter och tjänster (nytt fönster).

Nej, höjdkurvor kan inte beställas som separat produkt.

Höjdkurvor ingår i nedanstående produkter som tillhör Lantmäteriets sortiment av öppna geodata och kan hämtas på sidan Öppna data.

Höjdkurvor ingår i följande produkter som tillhör Lantmäteriets sortiment av öppna data:

  • Höjdkurvor 25 m ingår i Topografi 250 Nedladdning, vektor
  • Höjdkurvor 10 m ingår i Topografi 100 Nedladdning, vektor
  • Höjdkurvor 5 m (10 m i fjällen) ingår i Topografi 50 Nedladdning, vektor

Höjdkurvor ingår i följande produkt som tillhör Lantmäteriets sortiment av avgiftsbelagda produkter:

Höjdkurvor 5 m ingår i Topografi 10 Nedladdning, vektor

Administrativ indelning 1:250 000 ingår i Topografi 250 Nedladdning, vektor och Administrativ indelning 1:1 miljon ingår i Topografi 1M Nedladdning, vektor.

Hämta produkterna avgiftsfritt och med förenklade användarvillkor.

Tryckta kartor utgick ur Lantmäteriets sortiment den 29 juni 2018. Eventuella kvarvarande exemplar kan finnas hos Norstedts (nytt fönster).

Det finns möjlighet att skriva ut en egen karta från någon av följande e-tjänster:

Lantmäteriets tidigare produkt GSD-Vegetationsdata har utgått ur produktsortimentet från och med 1 januari 2015.

Lantmäteriet levererar inte längre data i DWG-format.

Vill du beställa något format som vi inte levererar, till exempel DWG, kan du vända dig till någon av våra återförsäljare som kundanpassar vårt data. Här hittar du länkar till våra återförsäljare.

Alla våra rasterprodukter har 254 DPI.

Det är Naturvårdsverket (nytt fönster) som ansvarar för marktäckedata.

Metadata finns tillgängligt via Naturvårdsverkets metadatakatalog och är sökbart via:

Lantmäteriets tidigare produkter GSD-Fastighetskartan, raster, GSD-Terrängkartan, raster och GSD-Vägkartan, raster utgick ur produktsortimentet 29 juni 2018.

Ersättare till dessa är produkterna Karta 1:10 000 Nedladdning, raster och Karta 1:50 000 Nedladdning, raster som utseendemässigt har anpassats så att de liknar den Topografiska webbkartan.

Standarduttag för kommun innehåller ej enklaver som ligger utanför den huvudsakliga kommunytan. Detsamma gäller i samband med länsuttag.

I produkten Topografi 10 Nedladdning, vektor ingår vägar som följer Trafikverkets redovisning, vilket också gäller typkodningen/klassningen av vägarna.

De flesta GIS-programvaror kan användas, QGIS är ett exempel.

Vid leverans av vissa produkter ingår inte LYR-filen i leveransen. Den kan då istället laddas ner från respektive produktsida.

Vid leverans av vissa produkter följer produktbeskrivningen med. I de fall den inte gör det kan den laddas ner från respektive produktsida.

Attributet i Fastighetsindelning Nedladdning, vektor som innehåller koppling mot Fastighetsregistret heter objekt_id.