Kartutskrift

I e-tjänsten Kartutskrift kan du skapa och skriva ut din egen karta i skala 1:10 000 eller 1:50 000. 

Kartan är anpassad för utskrift i olika pappersformat och i skala 1:10 000 kan fastighetsindelning och/eller gatunamn läggas till. Färgen och rastreringen kan visas olika bra i olika pdf-läsare.

Skärmbild från e-tjänsten Kartutskrift
Skärmbild från e-tjänsten Kartutskrift som visar kartutsnitt med bladindelning.

Så skapar du en egen karta

Gör så här:

 1. Öppna e-tjänsten
 2. Välj önskat område genom att zooma och panorera i kartan.
  Använd knapparna + och - i övre vänstra hörnet.
 3. Välj "Ändra" för att ändra skala 1:10 000/1:50 000 eller utskriftsformat t.ex. kartbok 12 sidor A4(4*3) eller enkelsidigt A2, A3 stående/liggande. Så här ser ikonen för valet "Ändra" ut:En ikon med ett kugghjul illustrerar valet för "ändra".
 4. Välj "Skapa karta". Så här ser ikonen för valet "Skapa karta" ut:Ikon med en vikt papperskarta för att illustrera valet "skapa karta".
 5. Anpassa din kartutskrift genom att välja den information du vill ha med t.ex. norrpil och skalstock.
 6. Din karta skapas som en pdf-fil.
 7. Skriv ut eller spara den digitala pdf-kartan. För att utskriften ska bli i rätt skala behöver du välja "Full storlek" på din utskrift, alternativt "Verklig storlek" i Acrobat Reader.

Villkor för användning

Villkoren för användning skiljer sig åt beroende på om det är karta 1:10 000 eller 1:50 000.

För karta 1:10 000 får du:

 • Publicera kartor/bilder som illustration i analog form t.ex. i rapporter, böcker eller liknande kan göras utan avgift.
 • Publicera kartor/bilder i digital form (endast sammanslagen raster) kräver att egen information visas ovanpå och att den informationen utgör det primära. Kan göras utan avgift.

Begränsningar:

 • Publicering av kartor/bilder i digital form, utan egen information, kräver licens för respektive produkt, såvida de inte är tillgängliga som öppen data.
 • Publicering i digital form är ej tillåten i någon typ av kommersiellt sammanhang t.ex. där publicerade bilder är tillgängliga mot betalning eller på hemsidor/e-tjänster/appar som finansieras av reklam, annonser eller liknande.

För karta 1:50 000 gäller andra villkor. Kartan är i det fallet fri att användas, spridas, göras om, modifieras och byggas vidare på, även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner, enligt villkoren Creative Commons CC0 (nytt fönster). Däremot så uppmuntrar vi användare att uppge att det är Lantmäteriet som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider sitt verk.