Kartutskrift

I e-tjänsten Kartutskrift kan du skapa och skriva ut din egen karta i skala 1:10 000 eller 1:50 000. 

Kartan är anpassad för utskrift i olika pappersformat och i skala 1:10 000 kan fastighetsindelning och/eller gatunamn läggas till. Färgen och rastreringen kan visas olika bra i olika pdf-läsare.

Skärmbild från e-tjänsten Kartutskrift
Skärmbild från e-tjänsten Kartutskrift som visar kartutsnitt med bladindelning.

Så skapar du en egen karta

Gör så här:

 1. Öppna e-tjänsten
 2. Välj önskat område genom att zooma och panorera i kartan.
  Använd knapparna + och - i övre vänstra hörnet.
 3. Välj "Ändra" för att ändra skala 1:10 000/1:50 000 eller utskriftsformat t.ex. kartbok 12 sidor A4(4*3) eller enkelsidigt A2, A3 stående/liggande. Så här ser ikonen för valet "Ändra" ut:En ikon med ett kugghjul illustrerar valet för "ändra".
 4. Välj "Skapa karta". Så här ser ikonen för valet "Skapa karta" ut:Ikon med en vikt papperskarta för att illustrera valet "skapa karta".
 5. Anpassa din kartutskrift genom att välja den information du vill ha med t.ex. norrpil och skalstock.
 6. Din karta skapas som en pdf-fil.
 7. Skriv ut eller spara den digitala pdf-kartan. För att utskriften ska bli i rätt skala behöver du välja "Full storlek" på din utskrift, alternativt "Verklig storlek" i Acrobat Reader.

Villkor för användning

Villkoren för användning skiljer sig åt beroende på om det är karta 1:10 000 eller 1:50 000.

För karta 1:10 000 får du:

 • Publicera kartor/bilder som illustration i analog form t.ex. i rapporter, böcker eller liknande kan göras utan avgift.
 • Publicera kartor/bilder i digital form (endast sammanslagen raster) kräver att egen information visas ovanpå och att den informationen utgör det primära. Kan göras utan avgift.

Begränsningar:

 • Publicering av kartor/bilder i digital form, utan egen information, kräver licens för respektive produkt, såvida de inte är tillgängliga som öppen data.
 • Publicering i digital form är ej tillåten i någon typ av kommersiellt sammanhang t.ex. där publicerade bilder är tillgängliga mot betalning eller på hemsidor/e-tjänster/appar som finansieras av reklam, annonser eller liknande.

För karta 1:50 000 gäller andra villkor. Kartan är i det fallet fri att användas, spridas, göras om, modifieras och byggas vidare på, även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner, enligt villkoren Creative Commons CC0 (nytt fönster). Däremot så uppmuntrar vi användare att uppge att det är Lantmäteriet som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider sitt verk.

Använda karta och kompass

Även om många idag använder karta och positionsbestämning (GPS) är en papperskarta och kompass säkrare och ett nödvändigt hjälpmedel på fjället eller på andra platser med dålig satellitmottagning. Ha kartan framme och gärna kompassen till hands. Använd kartan och jämför med omgivningen, så att du tränar upp förmågan att orientera rätt, även om du följer markerade leder.

Bild på orienteringskompass, rutnät och gradnät med text för de olika delarna

Det finns flera typer av kompasser, de kompasser som används som orienteringskompass är tex en genomskinlig plastskiva med en kurspil och ett vridbart kompasshus, med en rörlig nål som visar nord-sydlig riktning. Den röda pilen visar åt norr och den vita åt söder. Bra att tänka på är att elektrisk spänning, magneter och järnföremål i närheten av kompassen kan påverka kompassen så den inte visar rätt kurs.

Så här fungerar en orienteringskompass:

 • Håll kartan och kompassen vågrätt framför dig. Vänd kartan så dess övre kant och kompassens röda norrpil är riktad mot norr. Om du tittar på en modern papperskarta så är norrut alltid i riktning uppåt på kartan.
 • Utgå från den punkt på kartan där du befinner dig. Lägg kompassen på kartan med kurspilen eller kompassens långsida i den riktning du vill gå.
 • Vrid kompasshuset så att dess norrpil och hjälplinjer pekar mot kartans norr, d.v.s. sammanfaller med kartans nord-sydliga gradnät (nord-syd meridianer) som är markerat med tunna, ljusbruna linjer. Meridianerna är markerade med grader och minuter i kartans övre och nedre kant.
 • Vrid kompassen så att kompassnålens röda norrspets sammanfaller med kompasshusets norrpil. Kompassens kurspil pekar nu i den önskade färdriktningen, mot målet.
 • Om sikten är god så ta sikte på någon terrängformation i kurspilens riktning och gå mot detta så behöver du inte hålla uppe kompassen hela tiden. Men se till att ta upp den och ta nya riktmärken med jämna mellanrum.
 • Vid dålig sikt får du i stället korrigera färdriktningen med snabba blickar på kompassen med jämna mellanrum eller låta kamraten gå ett stycke före och styra honom/henne i rätt riktning, varefter du går i kapp, och proceduren upprepas.