Fel i GPS och vägbeskrivningar

Lantmäteriet gör kartor men inga vägbeskrivningar. Har du hittat ett fel i din navigator, eller tror dig ha hittat ett fel i kartan? 

Om du upplever att exempelvis budbilar eller taxi inte hittar fram till din adress så beror det oftast på fel i vägbeskrivningen och inte på fel i våra kartor. Du behöver då ta kontakt med företaget som tillverkat navigationssystemet.

Så rättar du felet i navigatorn

Felanmälningar sker lämpligtvis online på respektive tillverkares webbplats.
Garmin och TomTom är de två största tillverkarna av navigatorer, men det förekommer också andra. Nedan finns länkar till några av dem som förekommer på marknaden. Det finns också andra webbsidor och appar förutom dessa.

HERE

Lämna feedback och rapportera fel på HEREs webbplats (nytt fönster)
Korrigerar Garmins och Nokias kartor och vägbeskrivningar.

Lämna feedback och rapportera fel på HERE Map Creators webbplats (nytt fönster) 
Korrigerar Garmins och Nokias kartor och vägbeskrivningar. Har fler möjligheter till uppdatering och feedback.

TomTom

Lämna feedback och rapportera fel på TomToms webbplats (nytt fönster)
Korrigerar material till bland andra:

  • TomTom
  • Apple (rapporter kan även göras i Apples app "Kartor")

Google Maps

Lämna feedback och rapportera fel på Google Maps webbplats (nytt fönster)
Anmäl fel i Googles kartor.

Vilka vägar visas i kartorna från Lantmäteriet?

Lantmäteriet redovisar alla vägar som är längre än 50 meter.
Enskilda bilvägar av typen "sämre bilväg" och "bilväg" lägger Lantmäteriet själva in genom att tolka de förändringar vi ser i skalriktiga flygbilder, det vi kallar ortofoton, i skala 1:2500.
Vägar från kommun och Trafikverket definieras som allmänna vägar, och de samlas i NVDB, Trafikverkets databas. Från NVDB får Lantmäteriet månadsvisa uppdateringar av vägar.

Uppdatering av Lantmäteriets karta

Om en väg eller annan geometri bör läggas till eller ändras i Lantmäteriets karta kan det rapporteras i Förbättra kartan (öppnas i nytt fönster).

OBS Ändringar i våra kartor påverkar inte vägbeskrivningarna.