Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+

Produkten är en terrängmodell i gridform med koordinatsatta höjdpunkter i ett regelbundet rutnät med 1 meters upplösning med hög höjdnoggrannhet.

Kort om produkten

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+ är ett grid i rasterformat med 1 meters upplösning och baseras på höjddata från Nationella höjdmodellen.

Exempel på användningsområden

  • generera höjdkurvor och för att ta fram digitala terrängmodeller som avbildar landskapet i tre dimensioner
  • beräkningar och analyser vid presentationer av höjdskikt och terrängskuggning i kartor
  • tyngdkraftsbestämningar
  • geometrisk korrigering av satellitbilder
  • klimatanpassningsåtgärder, som exempelvis översvämningskartering
  • detaljplanering och projektering, bygglov nära vatten
  • beredskapsplanering för klimat- och miljöförändringar
  • optimal placering av vindkraftverk, sändarmaster för mobiltelefoni
  • orienteringskartor

Geografiskt urval: Indexrutor (2,5 x 2,5 resp. 5 x 5 km), polygon, utsnitt med min/max-koordinater, län, kommun, Sverige.
Leveransformat: GeoTIFF (LZW-komprimerad)
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006), SWEREF 99 lokala zoner (EPSG:3007-3018).

Så ofta uppdateras informationen

Produkten uppdateras kontinuerligt i samband med att Nationella höjdmodellen uppdateras. Produktionsplaner och produktionsstatus finns under Planer och utfall.

Informationsblad och rapporter

Det är fritt att sprida nedanstående information vidare till organisationer och/eller personer som kan ha intresse av höjddata.

Informationsblad:

Rapporter från Lantmäteriet:

Externa rapporter:

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen och kvalitetsbeskrivningen på svenska eller engelska:

Planer och utfall

Produkten baseras på höjddata från Nationella höjdmodellen. Höjdmodellen uppdateras kontinuerligt med punktmoln från luftburen laserskanning samt med flygbildsbildmatchning.

Nedanstående produktionsplaner ligger till grund för uppdateringen. Planerna kan ändras utifrån väder och andra förutsättningar.

Produktionsstatus

Produktionsstatus uppdateras varje dygn och redovisar insamlingsår och mätmetod (luftburen laserskanning eller flygbildsmatchning) för höjdmodellen som ligger till grund för produkten.

Demodata

Hämta önskade demofiler direkt från produktlänkarna på denna sida eller gå till samlade
demodata (nytt fönster) alternativt samlade demodata på FTP-platsen (nytt fönster).

Stadsområde Format Innehåll

Göteborg (zip 7,6 MB)

Indexruta 639_31_7550

GeoTIFF
(LZW-komprimerad)
Terrängmodell inkl metadata
Skanningsår 2019
Skogsområde Format Innehåll

Emån (zip 8,2 MB)

Indexruta 633_58_5025

GeoTIFF
(LZW-komprimerad)
Terrängmodell inkl metadata
Skanningsår 2011

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.