Markhöjdmodell Visning

Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire och visar rasterbilder över Sverige som visualiserar terrängens form i två varianter, en lutningsbild och en skuggningsbild. Tidigare hette tjänsten Höjdmodell Visning.

Logotype för tjänster som uppfyller riktlinjer enligt EU-direktivet Inspire.

Kort om produkten

Produkten baseras på höjddata från nationella markhöjdmodellen och visualiserar terrängen i form av rasterbilder, lutning och skuggning. Tjänsten innehåller också ett skikt med information om insamlingstidpunkt, ursprung och metod för insamling av data.

Presentation av Informationsskikten

Klicka på bilderna för att förstora dem.

Ursprung och kvalitet

Skiktet visar tidpunkt, ursprung och metod för insamling av höjddata som en text för varje avgränsat område.

Exempelbild i skala 1:480 000.

Terränglutning, gråton

Skiktet innehåller en rasterbild i gråskala där varje pixel färgats efter dess beräknade lutningsvärde.

Exempelbild i skala 1:150 000.
Exempelbild i skala 1:5 000.

Terränglutning, brunton

Skiktet är ett raster och är framtaget i syfte att visualisera områden med potentiella jord- och bergrelaterade stabilitetsproblem, i bruna respektive lila toner.  

Exempelbild i skala 1:150 000
Exempelbild i skala 1:5 000

Terrängskuggning

Skiktet innehåller en rasterbild i gråskala som tagits fram genom att en höjdmodell belysts med en simulerad belysningskälla.

Exempelbild i skala 1:150 000.
Exempelbild i skala 1:5 000.


Så ofta uppdateras informationen

Produkten uppdateras kontinuerligt i samband med att nationella markhöjdmodellen uppdateras. Produktionsplaner och produktionsstatus finns under Planer och utfall.

Informationsblad och rapporter

Det är fritt att sprida nedanstående information vidare till organisationer och/eller personer som kan ha intresse av höjddata.

Informationsblad:

Rapporter från Lantmäteriet:

Externa rapporter:

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Tjänster som uppfyller Inspire finns att se avgiftsfritt i Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsterna.

Inspire:s webbplats (nytt fönster) kan du läsa de genomförandebestämmelse som ligger till grund för våra Inspire-tjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 1.1.0

Tiilgänglig i verifieringsmiljö:
2019-01-31

Tiilgänglig i produktionsmiljö:
2019-01-31

Metadataskiktet Insamlingsår utgår, information om insamlingsår finns i skiktet Ursprung och kvalitet

Version 1.0.1

Avvecklad 2019-05-07

Version 1.0.1

Uppdaterad
2016-05-10

Metadataområdena är uppdaterade.


Tekniskt ramverk och standard för visningsprodukter

Våra visningsprodukter för kartor och bilder baseras på de standardiserade anropsgränssnitten Web Map Service (WMS) och Web Map Tile Service (WMTS) framtagna av The Open Geospatial Consortium (OGC). WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

The Open Geospatial Consortiums webbplats (nytt fönster)

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar', där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat eller i ett vektorformat för vissa typer av tjänster.

Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag, geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av visningstjänster finns många klientapplikationer eller komponenter för integration i eget system tillgängliga. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, som exempelvis QGIS.

QGIS webbplats (nytt fönster)

På OSGeo, The Open Source Geospatial Foundation kan du läsa mer om programvaror inom geodataområdet som är baserade på öppen källkod.

OSGeos webbplats (nytt fönster)

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen. 

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Planer och utfall

Produkten baseras på höjddata från nationella markhöjdmodellen. Markhöjdmodellen uppdateras kontinuerligt med punktmoln från luftburen laserskanning samt med flygbildsbildmatchning.

Nedanstående produktionsplaner ligger till grund för uppdateringen. Planerna kan ändras utifrån väder och andra förutsättningar.

Produktionsstatus

Produktionsstatus uppdateras varje dygn och redovisar insamlingsår och mätmetod (luftburen laserskanning eller flygbildsmatchning) för höjdmodellen som ligger till grund för produkten.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.