Flygbilder Nedladdning

Produkten innehåller digitala flygbilder med tillhörande orienteringsdata för att kunna placera bilden i ett koordinatsystem. Flygbilderna finns med olika kombinationer av våglängdsband och med olika upplösningar.

Kort om produkten

Produkten innehåller digitala flygbilder med tillhörande orienteringsdata för att kunna placera bilden i ett koordinatsystem. Flygbilderna finns med olika kombinationer av våglängdsband och med olika upplösningar, beroende på var i landet bilden är tagen och vilket årtal den är från.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift och teckna en licens med villkor för användning.
  • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.

Så ofta uppdateras informationen

Uppdatering av nya flygbilder i produkten görs varefter sådana finns tillgängliga.

Framställning av nya flygbilder görs enligt det nationella bildförsörjningsprogrammet. Ambitionen är att årligen fotografera cirka 30 % av landet; ofta och med högre upplösning (0,15 m) i mer tätbebyggda områden i södra Sverige och längs norrlandskusten (vartannat år), men glesare och med lägre upplösning (0,37 m) i Norrlands inland och fjällen (vart fjärde år respektive vart 6 – 10:e år). Södra delen av landet och längs norrlandskusten fotograferas omväxlande före lövsprickning och efter. Återstående 11 tätorter inom låghöjdsprogrammet, som ligger utanför 0,15 m täckningsområde, fotograferas med ett intervall på två till fyra år, lite beroende på behov och efterfrågan.

Hela landet fotograferas enligt en långsiktig flygfotoplan. Läs mer under Planer och utfall.

Planer och utfall

Här hittar du information om planerade och utförda flygfotograferingar. Planerna kan ändras utifrån väder och andra förutsättningar. 

Demodata

Hämta önskade demofiler direkt från produktlänkarna på denna sida eller gå till samlade
demodata (nytt fönster) alternativt samlade demodata på FTP-platsen (nytt fönster).

Observera att demofilerna är väldigt stora och att nedladdning kan ta lång tid.

Demodata från den digitala flygkameran UCEM3 (UltraCam Eagle Mark 3)
Demofiler Bildtyp
Demofiler (4 GB)  Flygbilder 4-kanaler med orienteringsdata Match-AT
Demofiler (4 GB)  Flygbilder 4-kanaler med orienteringsdata ESPA
Demodata från den digitala flygkameran UCE (UltraCam Eagle)
Demofiler Bildtyp
Demofiler (zip 2,3 GB) Flygbilder RGB-färg med orienteringsdata Match-AT
Demofiler (zip 2,2 GB) Flygbilder IR-färg med orienteringsdata Match-AT
Demofiler (zip 2 GB) Flygbilder RGB-färg med orienteringsdata ESPA
Demofiler (zip 1,7 GB) Flygbilder IR-färg med orienteringsdata ESPA

Testdata

För produktutvecklingssyfte har testdata tagits fram. Dessa data får användas enligt licensvillkoren nedan.

Licensvillkor för testdata

Licenstagaren förvärvar en icke exklusiv, icke överlåtbar rätt att, för test och utvärdering, lagra och bearbeta testdata.

Licenstagaren förvärvar även rätt att framställa enstaka analoga exemplar/utskrifter innehållande delar av testdata och externt sprida dessa, t.ex. ingående i en rapport eller presentation.

Licenstagaren har även rätt att publicera resultatet av utvärderingen, inklusive delar av testdata, på Internet under förutsättning att dessa produkter inte kan spridas i obearbetad form via publiceringen.

Rätten avser användning för test- och utvärdering och medger inte rätt att tillgängliggöra testdata vidare för andra ändamål, varken inom den egna organisationen eller externt.
Licenstagaren får rätt att avgiftsfritt använda testdata i utbyte mot att Lantmäteriet får ta del av och ges möjlighet att redovisa resultat och erfarenheter från licenstagarens tester och utvärderingar på Lantmäteriets hemsida.

Testdata från kombisensor

Under sensommaren 2021 testade Lantmäteriet en kombinerad laserskanner och flygkamera. Syftet var främst att öka kunskapen kring insamling av laserdata. En kombisensor av typen Leica Terrainmapper-2 användes för insamling av olika testfall. Ett urval finns här publicerade som testdata, laserdata med fyra färgband samt flygbilder och ortofoton.

Lasertest 2021 (öppnas i nytt fönster)

Testdata finns också tillgängligt via FTP (ftp)

Produktvariant/testfiler

Via länken nedan finns bilder från testflygningar 2018 med olika flyghöjder från delar av Göteborg.

Göteborg 2018 (öppnas i nytt fönster)

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.