Laserdata Nedladdning, skog

Laserdata Nedladdning, skog innehåller ett punktmoln med klassificerade punkter baserat på flygburen laserskanning från 2018 och framåt med en punkttäthet av 1-2 punkter per kvadratmeter. Tidigare hette produkten Laserdata Skog.

Kort om produkten

Produkten tillhandahålls som öppna geodata - det vill säga utan licensavgift med licensvillkor CC0.

Punkterna är indelade i klasserna:

 • mark
 • vatten
 • bro
 • low point (noise)
 • high noise
 • oklassificerad, punkter som inte klassas i någon av de övriga klasserna.

Geografiskt urval: Indexrutor (2,5 x 2,5 km), polygon, län, kommun.
Leveransformat: LAZ
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM

Så ofta uppdateras informationen

Uppdatering av vad som finns tillgängligt att ladda ner via Geotorget sker varje dygn. Produktionsstatus under Planer och utfall visar vad som finns tillgängligt att ladda ner via Geotorget.

Testdata för LAS version 1.4

Under 2024 kommer en tredje laserskanning påbörjas. Laserdata som tillhandahålls från den skanningen kommer levereras i LAS version 1.4. Laserdata från första och andra laserskanningen med LAS version 1.2, påverkas inte.

Testdata erbjuds för att ge användare möjlighet anpassa eventuella arbetsrutiner till det nya formatet.

Testdata LAS version 1.4 (ftp).

Planer och utfall

Planerad skanning

Skanningsplan 2024 (pdf, nytt fönster). 

Kartan i skanningsplanen visar vilka områden som planeras att skannas under året. I vilken ordning områdena skannas avgörs bland annat av lövutveckling men framförallt av väderförhållanden.

Produktionsstatus uppdateras kontinuerligt och redovisas nedan.

Produktionsstatus

Produktionsstatus uppdateras regelbundet och redovisas enligt följande:

 1. Påbörjad insamling redovisas som Skanning pågår
 2. Kvalitetskontroll laserskanning där eventuellt behov av kompletterande laserskanning normalt upptäcks. Godkända områden redovisas som Skanning avslutad. Ej godkända områden redovisas som Skanning pågår.
 3. Pågående kvalitetskontroll av laserdata redovisas som Kvalitetskontroll pågår.
 4. Laserdata klass 1 tillgängligt för nedladdning redovisas som Klart för nedladdning (klass 1).
 5. Laserdata klass 3 tillgängligt för nedladdning, ersätter laserdata klass 1, redovisas som Klart för nedladdning (klass 3)

Observera! Om du får problem att öppna/se pdf-filen korrekt i din webbläsare rekommenderar vi att du laddar ner filen till din dator och öppnar den i en ”fristående” Acrobat Reader. Notera att du i pdf-filen kan tända/släcka lagerinformation.

Långsiktig skanningsplan

Den långsiktiga planen visar geografisk täckning samt i vilken ordning laserskanningen planeras genomföras.

Täckningen mot fjällområdet avgränsas av produktiv skogsmark enligt Nationella marktäckedata vilket innebär att ingen skanning är planerad att genomföras i nordvästra delen av Sverige. Planeringen utgår från ålder på tidigare skanning, hänsyn tas också till behovet av att få sammanhängande områden för skogliga skattningar. Möjligheten att skanna är väderberoende.

Skanningen kommer att vara återkommande och planeras genomföras enligt den ordning som redovisas i den långsiktiga planen. Skanningen beräknas ta cirka sju år med nuvarande förutsättningar. Planeringen justeras årligen utifrån utfall av tidigare skanning och ligger till grund för den årliga produktionsplanen.

Beställ produkt

Produkten tillhandahålls som öppna data. Beställning sker via Geotorget.

Licensen och vad den innebär

Våra öppna geodata är tillgängliga under licensen för öppna data, Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data.

Detta gäller även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Villkoren för CC0, på Creative Commons webbplats (nytt fönster)