Markhöjdmodell Nedladdning

En geodatatjänst för direktläsning och nedladdning av höjddata. Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet INSPIRE. Tidigare hette tjänsten Höjdmodell Nedladdning.

Logotype för tjänster som uppfyller riktlinjer enligt EU-direktivet Inspire.

Kort om produkten

Produkten baseras på höjddata från nationella markhöjdmodellen. Vid nedladdning kan utsnitt, upplösning och koordinatsystem väljas. Beroende på vilken klient som används ges olika möjligheter för bearbetningar, exempelvis;

  • presentera höjdmodellen med olika färgsättningar utifrån lutning och höjdnivå
  • beräkna lutning och volymer
  • visa höjdvärden för profiler, enstaka punkter etc.
  • drapera kartor och bilder över modellen.

Geografiskt urval: Valfritt utsnitt.

Leveransformat: GeoTiff (deflatekomprimerad), x-aaigrid

Koordinatsystem: 
SWEREF 99 TM (EPSG:3006), SWEREF 99 lokala zoner (EPSG:3007-3018)

EPSG:3035 (ETRS89/LAEA Europe) - EPSG:3034 (ETRS89/LCC Europe)

EPSG:3044 (ETRS89/TM32) - EPSG:3047 (ETRS89/TM35)

EPSG:3857 (WGS84/Pseudo-Mercator)

EPSG:4258 (ETRS89)

EPSG:4326 (WGS84)

EPSG:4619 (SWEREF99)

EPSG:25832 (ETRS89/UTM zone 32N) - EPSG:25835 (ETRS89/UTM zone 35N)

EPSG:32632 (WGS 84/UTM zone 32N) - EPSG:32635 (WGS 84/UTM zone 35N)

Så ofta uppdateras informationen

Produkten uppdateras kontinuerligt i samband med att nationella markhöjdmodellen uppdateras. Produktionsplaner och produktionsstatus finns under Planer och utfall.

Informationsblad och rapporter

Det är fritt att sprida nedanstående information vidare till organisationer och/eller personer som kan ha intresse av höjddata.

Informationsblad:

Rapporter från Lantmäteriet:

Externa rapporter:

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

I Geodataportalen finns utförligare information om tjänsterna.

Inspires webbplats (nytt fönster) kan du läsa de genomförandebestämmelse som ligger till grund för våra Inspire-tjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 1.0

Tillgänglig i produktionsmiljö från:
2015-05-25

Tekniskt ramverk och standard för nedladdningsprodukter

Nedladdningsprodukterna bygger på standardprotokollet Webb Coverage Service (WCS) från The Open Geospatial Consortium (OGC) eller webbstandarden Atom.

WCS på The Open Geospatial Consortium webbplats (nytt fönster)

Om webbstandarden Atom på RFC Editors webbplats (nytt fönster)

WCS fungerar som en visningstjänst, men med möjligheten att ladda hem det data som tjänsten innehåller. De flesta GIS-programvarorna på marknaden har inbyggt stöd för WCS-standarden.

Atom är ett XML-baserat format som används för webbflöden och kan användas i de flesta RSS-läsare eller flödesläsare.

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen.

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Planer och utfall

Produkten baseras på höjddata från nationella markhöjdmodellen. Markhöjdmodellen uppdateras kontinuerligt med punktmoln från luftburen laserskanning samt med flygbildsbildmatchning.

Nedanstående produktionsplaner ligger till grund för uppdateringen. Planerna kan ändras utifrån väder och andra förutsättningar.

Produktionsstatus

Produktionsstatus uppdateras varje dygn och redovisar insamlingsår och mätmetod (luftburen laserskanning eller flygbildsmatchning) för höjdmodellen som ligger till grund för produkten.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.