Markhöjdmodell Nedladdning

En geodatatjänst för direktläsning och nedladdning av höjddata. Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet INSPIRE. Tidigare hette tjänsten Höjdmodell Nedladdning.

Logotype för tjänster som uppfyller riktlinjer enligt EU-direktivet Inspire.

Kort om produkten

Produkten baseras på höjddata från nationella markhöjdmodellen. Vid nedladdning kan utsnitt, upplösning och koordinatsystem väljas. Beroende på vilken klient som används ges olika möjligheter för bearbetningar, exempelvis;

  • presentera höjdmodellen med olika färgsättningar utifrån lutning och höjdnivå
  • beräkna lutning och volymer
  • visa höjdvärden för profiler, enstaka punkter etc.
  • drapera kartor och bilder över modellen.

Så ofta uppdateras informationen

Produkten uppdateras kontinuerligt i samband med att nationella markhöjdmodellen uppdateras. Produktionsplaner och produktionsstatus finns under Planer och utfall.

Informationsblad och rapporter

Det är fritt att sprida nedanstående information vidare till organisationer och/eller personer som kan ha intresse av höjddata.

Informationsblad:

Rapporter från Lantmäteriet:

Externa rapporter:

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Tjänster som uppfyller Inspire finns att se avgiftsfritt i Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsterna.

Inspire:s webbplats (nytt fönster) kan du läsa de genomförandebestämmelse som ligger till grund för våra Inspire-tjänster.

Våra geodatatjänster (API:er) kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av produkterna.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning av våra produkter och tjänster? Då ska du vända dig till någon av våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.

Planer och utfall

Produkten baseras på höjddata från nationella markhöjdmodellen. Markhöjdmodellen uppdateras kontinuerligt med punktmoln från luftburen laserskanning samt med flygbildsbildmatchning.

Nedanstående produktionsplaner ligger till grund för uppdateringen. Planerna kan ändras utifrån väder och andra förutsättningar.

Produktionsstatus

Produktionsstatus uppdateras varje dygn och redovisar insamlingsår och mätmetod (luftburen laserskanning eller flygbildsmatchning) för höjdmodellen som ligger till grund för produkten.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Tekniskt ramverk och standard för nedladdningstjänster

Nedladdningstjänsterna bygger på standardprotokollet WCS (nytt fönster) från OGC eller webbstandarden Atom (nytt fönster).

WCS fungerar som en visningstjänst, men med möjligheten att ladda hem det data som tjänsten innehåller. De flesta GIS-programvarorna på marknaden har inbyggt stöd för WCS-standarden.

Atom är ett XML-baserat format som används för webbflöden och kan användas i de flesta RSS-läsare eller flödesläsare.

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 1.0

Tillgänglig i produktionsmiljö från:
2015-05-25