Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen är uppdelad i femton informationsslag. Skiktindelningen ger dig frihet att välja vilken information du vill visa i kartbilden.

Kort om produkten

Vart och ett av informationsslagen, utom terrängskuggning, finns i två skikt. Ett skikt där informationen presenteras tydligt framträdande och färgsatt och ett där informationen presenteras nedtonad i en gråskala. Varje skikt är en separat bild.

Så ofta uppdateras informationen

Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. En förenklad beskrivning av aktualiteten är att:

 • informationen i skalområden upp till 1:15 000 uppdateras dygnsvis
 • informationen i skalområden mellan 1:15 000 – 1:60 000 uppdateras veckovis
 • informationen i skalområden över 1:60 000 uppdateras månadsvis.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.


Presentation av informationsskikten

Administrativ indelning

Skiktet innehåller riks-, läns- och kommungränser, sjöterritoriets gräns i havet samt riksrösen.

Exempel på Administrativ indelning. 
Exempelbild i skala 1:1 000 000.

Exempel på administrativ indelning, nedtonad. 
Exempelbild i skala 1:1 000 000, nedtonad.

Adresser

Skiktet innehåller adressnummer.

Exempelbild Adressnummer från tjänsten Topografisk webbkarta med fastighetsindelning Visning Skiktindelad.
Exempelbild i skala 1:1 500.

Exempelbild Adressnummer från tjänsten Topografisk webbkarta med fastighetsindelning (nedtonad) Visning Skiktindelad.
Exempelbild i skala 1:1 500, nedtonad.

Anläggningar

Skiktet innehåller anläggningsområden, idrottsanläggningar, transformatorområden, begravningsplatser, linbanor, renstängsel, kraftanläggningar, master, skorstenar, torn, vindkraftverk, polcirkeln med mera.

Exempelbild Anläggningar, i skala 1:50 000
Exempelbild i skala 1:50 000.

Exempelbild Anläggningar nedtonad, i skala 1:50 000
Exempelbild i skala 1:50 000, nedtonad.

Bebyggelse

Skiktet innehåller bebyggelse, t ex bostadshus, industribyggnader, sjukhus, slott, herrgårdar, vindskydd, kåtor och kyrkor samt symboler för tätorter.

Exempelbild Bebyggelse från tjänsten Topografisk webbkarta med fastighetsindelning - Visning Skiktindelad.
Exempelbild i skala 1:5 500.

Exempelbild Bebyggelse (nedtonad) från tjänsten Topografisk webbkarta med fastighetsindelning - Visning Skiktindelad.
Exempelbild i skala 1:5 500, nedtonad.

Bestämmelser

Skiktet innehåller naturvårdsbestämmelser, militära områden och förbjudet område för terrängfordon samt fornlämningar, kulturhistoriska lämningar och byggnadsminnen. 

twk_skikt_best.png
Exempelbild i skala 1:10 000.

twk_skikt_best_nt.png
Exempelbild i skala 1:10 000, nedtonad.

Fjällinformation

Skiktet innehåller parkering, hjälptelefon, gångbro, vad, stormklocka, blinkfyr, symbol för påbjuden färdväg vid skoteråkning, skidspårssymbol, skidspår, svårorienterad gångstig, båtdrag, roddled, trafikerad båtled, lämplig färdväg, rennäringsled, fångstarm och tät vegetation.

twk_skikt_fjäll.png

Exempelbild i skala 1:50 000.

twk_skikt_fjäll_nt.png

Exempelbild i skala 1:50 000, nedtonad.

Hydrografi

Skiktet innehåller vattendrag, begränsningslinjer för vattenytor, kanaler, forsar och vattenfall samt anläggningar vid vatten t.ex. dammar, slussportar, bryggor och pirar.

Exempelbild Hydrografi, i skala 1:10 000.
Exempelbild i skala 1:10 000.

Exempelbild Hydrografi, nedtonad, i skala 1:10 000.
Exempelbild i skala 1:10 000, nedtonad.

Hydrografi-ytor

Skiktet innehåller vattenytor.

Exempelbild Hydrografi-ytor, i skala 1:24 000.
Exempelbild i skala 1:24 000.

Exempelbild Hydrografi-ytor, nedtonad, i skala 1:24 000.
Exempelbild i skala 1:24 000, nedtonad.

Järnväg

Skiktet innehåller järnvägar, spårvägar, tunnelbanor och järnvägsstationer.

twk_skikt_jvg.png

Exempelbild i skala 1:10 000

twk_skikt_jvg_nt.png

Exempelbild i skala 1:10 000, nedtonad

Kommunikation

Skiktet innehåller vägar, cykelvägar, stigar, vandringsleder, elljusspår, färjeleder, vägnummer, gatunamn, vägbommar, vändplaner, fyrar samt flygbanor.

Exempelbild kommunikation från tjänsten Topografisk webbkarta med fastighetsindelning - Visning Skiktindelad. 
Exempelbild i skala 1:7 000.

Exempelbild Kommuniklation (nedtonad) från tjänsten Topografisk webbkarta med fastighetsindelning - Visning Skiktindelad.
Exempelbild i skala 1:7 000, nedtonad.

Kraftledningar

Skiktet innehåller kraftledningar.

twk_skikt_kraftledning.png
Exempelbild i skala 1:15 000.

twk_skikt_kraftledning_nt.png
Exempelbild i skala 1:15 000, nedtonad.

Kurvor

Skiktet innehåller höjdkurvor, höjdkurvstext samt höjdpunkter med höjdvärden.

Exempelbild Kurvor från tjänsten Topografisk webbkarta med fastighetsindelning - Visning Skiktindelad
Exempelbild i skala 1:100 000.

Exempelbild Kurvor (nedtonad) från tjänsten Topografisk webbkarta med fastighetsindelning - Visning Skiktindelad
Exempelbild i skala 1:100 000, nedtonad.

Mark

Skiktet innehåller marktäckande ytor t ex skog, sankmark, öppen mark, kalfjäll, åkermark, glaciär, bebyggelseytor, torg samt vissa ytbegränsningslinjer.

Exempelbild Marktäckande ytor från tjänsten Topografisk webbkarta Visning Skiktindelad.
Exempelbild i skala 1:24 000.

Exempelbild Marktäckande ytor (nedtonad) från tjänsten Topografisk webbkarta Visning Skiktindelad.
Exempelbild i skala 1:24 000, nedtonad.

Terrängskuggning

Skiktet innehåller terrängskuggning.

Exempelbild Terrängskuggning från tjänsten Topografisk webbkarta med fastighetsindelning Visning Skiktindelad.
Exempelbild i skala 1:250 000.

Text

Skiktet innehåller ortnamn och upplysningstext.

Exempelbild Text från tjänsten Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad.
Exempelbild i skala 1:80 000.

Exempelbild Text (nedtonad) från tjänsten Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad.
Exempelbild i skala 1:80 000, nedtonad.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Versionshistorik
Version Datum Ändring sedan föregående version
Version 1.1.4 Uppdaterad
2023-02-01
Nytt manér i skalområdet 1:30 000 – 1:1 miljon.

Version 1.1.4

Uppdaterad
2022-09-01

Nytt manér i skalområdet 1:15 000 – 1:30 000.

Version 1.1.4

Tillgänglig från
2021-10-01
 • Nya symboler
 • Nytt manér för vägar i skalområden t.o.m.1:15 000.
 • Nytt manér för järnvägar och kraftledningar i alla skalor.
 • Fjällinformation och tillhörande upplysningstexter är inlagda i skalområden t.o.m. 1:15 000.

Version 1.1.4

 

Tillgänglig från
2019-03-27
 • Ritordningen har ändrats för byggnader och vägar dessutom har en översyn av manéret utförts.
 • GIF-formatet har avvecklats.

Tekniskt ramverk och standard för visningsprodukter

Våra visningsprodukter för kartor och bilder baseras på de standardiserade anropsgränssnitten Web Map Service (WMS) och Web Map Tile Service (WMTS) framtagna av The Open Geospatial Consortium (OGC). WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

The Open Geospatial Consortiums webbplats (nytt fönster)

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar', där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat eller i ett vektorformat för vissa typer av tjänster.

Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag, geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av visningstjänster finns många klientapplikationer eller komponenter för integration i eget system tillgängliga. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, som exempelvis QGIS.

QGIS webbplats (nytt fönster)

På OSGeo, The Open Source Geospatial Foundation kan du läsa mer om programvaror inom geodataområdet som är baserade på öppen källkod.

OSGeos webbplats (nytt fönster)

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen. 

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.