Fastighetsinformation Nedladdning

Produkten levererar fastighetsinformation som kan integreras i egna system och applikationer. Det är en ögonblicksbild över hur informationen ser ut just vid uttagstillfället.

Kort om produkten

Produkten innehåller information gällande indelning och ägande av mark- och vattenområden i Sverige och är i dagsläget indelad i följande informationstyper:

  • Bestämmelse
  • Fastighet
  • Inskrivning

Produkten kommer utökas med följande informationstyper under 2023:

  • Adress och byggnad

Läs mer om tidplan.

Snabba fakta

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Den här produkten beställer du och sedan laddar du hem uttagen från den och lagrar dem hos dig

Vid beställning kommer du kunna välja ett engångsuttag eller ett abonnemang:

  • Engångsuttag. Uttaget skapas en gång och ger en ögonblicksbild av respektive informationsmängd såsom den ser ut vid sammanställning av leveransen.
  • Abonnemang. Det första uttaget är alltid ett basuttag medan efterföljande är så kallade förändringsuttag. Så länge abonnemanget är aktivt kan nya förändringsuttag eller basuttag skapas.

Dokumentation

Läs mer om Fastighetsinformation Nedladdning (nytt fönster)

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet

Vill du ha uppgifter ur fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss använder du e-tjänsten Geotorget beställning.

Läs mer om hur du beställer och andra funktioner i Geotorget beställning.

Beställ från återförsäljare

Behöver du hjälp med att beställa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.