Fastighetsinformation Nedladdning

Produkten levererar fastighetsinformation som kan integreras i egna system och applikationer. Det är en ögonblicksbild över hur informationen ser ut just vid uttagstillfället.

Kort om produkten

Fastighetsinformation Nedladdning innehåller information från fastighetsregistret gällande indelning och ägande av mark- och vattenområden i Sverige.

Den är indelad i följande informationstyper:

 • Adress och byggnad.
 • Bestämmelse.
 • Fastighet.
 • Inskrivning.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

 • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
 • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
 • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.

Du kan välja ett engångsuttag eller ett abonnemang

Engångsuttag

Uttaget är ett basuttag som skapas en gång och ger en ögonblicksbild av respektive informationsmängd, som den ser ut vid sammanställning av leveransen.

Abonnemang

Det första uttaget är alltid ett basuttag medan efterföljande är så kallade förändringsuttag. Så länge abonnemanget är aktivt kan nya förändringsuttag eller basuttag skapas.

Så ofta uppdateras informationen

Uppdateringsfrekvensen skiljer sig åt mellan olika informationstyper och beskrivs under respektive informationstyp i produktdokumentationen.

Dokumentation

Dokumentation för Fastighetsinformation Nedladdning i Dokumentation geodataprodukter (nytt fönster).

Översättningstabell

Översättningstabeller mellan utgående identifierare fastighetsnyckel (FNR) och Riksnyckel till ny identifierare UUID.

FNR - UUID (zip 24 Mb) - uppdateras dagligen
Riksnyckel - UUID (zip 93,9 Mb) - uppdateras månadsvis

Mappningsdokument

Mappningsdokumenten är en informationsmappning mellan leveranserna i formaten XML och ÖFF för samma informationsmängd.

  Beställ produkt

  Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

  Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet.

  Vill du ha uppgifter ur fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

  Beställ från Lantmäteriet

  Vill du beställa direkt från oss använder du e-tjänsten Geotorget.

  Läs mer om hur du beställer och andra funktioner i Geotorget.

  Beställ från återförsäljare

  Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.