Fastighetsinformation Nedladdning

Produkten levererar information om adresser, registerbyggnader, bestämmelser, fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, rättigheter samt inskrivningar från fastighetsregistret som kan integreras i egna system och applikationer.

Kort om produkten

Fastighetsinformation Nedladdning innehåller information från fastighetsregistret gällande indelning och ägande av mark- och vattenområden i Sverige.

Den är indelad i följande informationstyper:

  • Adress och byggnad.
  • Bestämmelse.
  • Fastighet.
  • Inskrivning.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.

Så ofta uppdateras informationen

Uppdateringsfrekvensen skiljer sig åt mellan olika informationstyper och beskrivs under respektive informationstyp i produktdokumentationen.

Dokumentation

Dokumentation för Fastighetsinformation Nedladdning i Dokumentation geodataprodukter (nytt fönster).

Översättningstabeller

Översättningstabell mellan utgående identifierare fastighetsnyckel (FNR) och objektidentitet (UUID) för fastighet (F) eller samfällighet (S)

Översättningstabellen uppdateras dagligen.

Den är uppbyggd på följande sätt:

Översättningstabell mellan riksnyckel för adressplats och objektidentitet (UUID) för adressplats

Översättningstabellen uppdateras månadsvis.

Riksnyckel för adressplats är fält 4 RNPADRPL (Riksnyckelprefix, adressplats) och fält 5 RIDADRPL (Riksnyckelid, adressplats) i tabell 90A ADRPL (Adressplats) eller 90B ADRPLL (Adressplats light) i Formatbeskrivning ÖFF 11.50.

Tabellen är uppbyggd på följande sätt:

Mappningsdokument

Mappningsdokumenten är en informationsmappning mellan leveranserna i formaten XML och ÖFF för samma informationsmängd.

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet.

Vill du ha uppgifter ur fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss använder du e-tjänsten Geotorget.

Läs mer om hur du beställer och andra funktioner i Geotorget.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.